Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe  

 

Brez treme, samozavestno in karizmatično! Da bodo besede stekle na pravi način. Spoznajte nove pristope komunikacije, globino razumevanja in navdušite z odličnostjo nastopa. Premagajte strahove in omejitve. Ker zmorete!  Zato vabljeni k vpisu v Šolo javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe!
 

 

 

 

Prednosti

 

Celosten program šole za javno nastopanje in komunikacijsko preobrazbo © je veliko več kot je videti na prvi pogled. V Povej naGlas treniramo ključna področja in se javnega nastopa lotevamo celostno: delovanje (fizično), identiteta (emocionalno), način razmišljanja (um), energija (strast) in sistemi. Gradimo na vaših prednostih in v programu oblikujemo vašo osebno strategijo za učinkovit javni nastop in komunikacijsko preobrazbo.

 

Gre za izkustveni in izrazito praktičen program, kjer boste spoznali, izboljšali in nadgradili vaše veščine nastopanja in komunikacije.  Program nudi podporno okolje, kjer se udeleženci sprostijo, podelijo svoje strahove, misli ter poglobijo svoja znanja in spoznanja. Prav tako skozi lastno izkušnjo, razumevanje in podporo združijo motivacijo za nove korake na poti do odličnosti javnega nastopanja in sproščenosti komunikacije. 

Zagotavljamo vam, da boste z našo pomočjo zgradili svoj lasten avtentičen stil nastopanja in svoje komunikacijske spretnosti dvignili na višji nivo!

 

Ključni razlogi, zakaj se pridružiti:

 

Naučili se boste:

 1. Uspešnega javnega nastopanja, učinkovite komunikacije ter prodornih prezentacijskih veščin.  
 2. Suverenosti in kako to moč aktivirati ko jo potrebujete, samozavestno nastopati in odločno komunicirati ne glede na situacijo v kateri se znajdete.
 3. Učinkovite & pravilne uporabe govorice telesa in neverbalne komunikacije za samozavesten nastop. Spoznali nezavedne vzorce ter načine, kako jih preseči. 
 4. Pravilnega dihanja za odprt in prodoren glas. Spoznali boste tehnike in metode za odlično artikulacijo govora.
 5. Tehnike in metode za premagovanje treme pred javnim nastopom, saj se boste naučili tehnik kako jo obvladati in jo spremeniti v svojega zaveznika, ko boste izražali svoje mnenje ali ko boste nastopali pred skupino ljudi.
 6. Spoznali boste vaša omejujoča prepričanja in zaviralce ter se naučili spopadati z njimi. Naučili se boste ključnih prvin samozavestnega in prepričljivega javnega nastopa in komunikacije.  
 7. Izboljšati svojo samopodobo in lastno samospoštovanje.
 8. Razlikovati različne tipe vedenj ljudi ter različne tipe komunikacij.
 9. Spoznali boste tudi svoj komunikacijski profil in se naučili, kako komunicirati z drugimi tipi. (testiranje in osebna analiza tipa komunikacije, konfliktnega zaporedja in tipa prezentacijskih veščin)  
 10. Ravnati z zahtevnimi sogovorniki ali zahtevno skupino ljudi na sproščen - asertiven način.
 11. Učinkovito podajanje in sprejemanje konstruktivne kritike, podajanje povratne informacije in aktivnega poslušanja, ki so ključne prvine za učinkovito komunikacijo.
 12. Kako ravnati v kriznih situacijah ter kako se soočiti s strahovi ob morebitnih nesporazumih v komunikaciji. 
 13. Učinkovite metode reševanja vaših težav pri komuniciranju.
 14. Metode kompas za samo coaching - metode za osebno učinkovitost in ravnovesje.
 15. Izboljšali se bodo vsi vaši odnosi tako poslovni kot osebni. Postali boste komunikacijsko celovita in samozavestna oseba, kar se bo odražalo na vseh vaših nadaljnjih javnih, poslovnih in osebnih nastopih.

 

PREBERI ČLANEK DAJ VSE OD SEBE  in STRAH, MOJ ZAVEZNIK  in NASVETI PROTI TREMI

 

Kakšna je vsebina?

Celoten program sestavlja deset zaporednih srečanj v živo, 1x tedensko, od 17.00 do 21.00 ure.

 

1. Modul: Uvod v javno nastopanje in priprava nanj - način predstavitve

 

 • Mehki, spoznavno motivacijski del. 
 • Predstavitev posameznika na kreativen način in definiranje pričakovanj in ciljev. 
 • Prepoznavanje lastnega potenciala. Identifikacija prednosti posameznika.
 • Kje sem in kam želim – priprava osebnega razvojnega plana - akcijski načrt učinkovitega javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe.
 • Moj stil prezentiranja - testiranje.
 • Uvod v prezentiranje & skrivnosti dobrih prezentacij. 
  • Vsebina in priprava.
  • Zgodba in njeni ključni elementi. S pomočjo konkretnih nasvetov in preizkušenih tehnik bomo sestavili zanimivo zgodbo. Tudi ko govorimo bolj o suhoparnih vsebinah.
  • Pisanje in piljenje vsebin. 
  • Tehnike ter vaje za boljšo pripravo nastopa.
 • Priprava prezentacije (uporaba različnih tehnik za predstavitev).
 • Kako se spopadati z tehničnimi potrebami nastopa.
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev med  vsakršnim nastopanjem.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

2. Modul: Javno nastopanje in govorništvo

 • Uvod v javno nastopanje – zgradimo temelj.
 • Prvi vtis, kako vplivamo na sogovornika, volja do govora.
 • Javni – poslovni nastop - moč izgovorjene besede.
 • Kaj in kako povedati, da iz sebe naredimo govorca, ki navduši.
 • Priprava vsebine (struktura, kaj je pomembno, kaj navduši, kaj je pravi način) in kako vadimo.
 • Priprava na nastop in ključna vprašanja pri pripravi nastopa.
 • Bonton govornika.
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev med  vsakršnim nastopanjem.
 • Povratna informacija in domača naloga.

 

3. modul: Postavitev telesa – neverbalna govorica in forma 

 

 • Kaj govori moje telo - ozaveščanje - katere so ključne napake, ki jih nezavedno delamo.
 • Neverbalna komunikacija in govorica telesa. (Spoznam, ozavestim, prilagodim, sproščeno nastopam in komuniciram.)
 • kako z neverbalno govorico profesionalno podpreti svoje sporočilo.
 • katere kretnje so primerne in katere ne pred določeno skupino ljudi.
 • kako biti prepričljiv v vsaki situaciji, imeti pokončno držo in verodostojnost, kako uskladiti telo in glas ter ju uporabiti kot svoje orožje.
 • notranje razpoloženje in značaj v povezavi z govorico telesa in osebnim videzom  (drža telesa, gestikulacija rok in uporaba kretenj, mimika obraza, pogled, kako govori telo, kaj nam pove.
 • tehnike utelešenja.
 • Gibanje – kako in zakaj?
 • Kako uporabimo govorico telesa, da bo sporočala samozavest, odprtost in toplino.
 • Samozavest telesa – samozavestna drža – gradnja zaupanja.
 • Naše telesno vpliva na naše misli.
 • Vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija - na primeru lastne predstavitve bodo udeleženci izvedeli, kakšen vtis naredijo na poslušalce in kaj sporoča njihova neverbalna komunikacija.  Skozi vaje bodo ozavestili govorico telesa in jo prilagodili tako, da bo dopolnila želeno sporočilo.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.


4. Modul: Aktivacija in govorna tehnika  

 

 • Psihična priprava na nastop ( mentalne in sprostitvene tehnike obvladovanja treme).
 • Verbalna komunikacija: govorna kultura, avtentičen glas, vsebina komuniciranja.
 • Glas – ključno orodje za moč.
 • Kako aktiviramo telo, kako aktiviramo um, kako aktiviram pravi dih.
 • Prava dihalna tehnika za javni nastop .
 • Kako obvladati tehnike dihanja in sporočilu prilagoditi barvo glasu, intonacijo, melodiko in ritmiko.
 • Govorna tehnika (jasno izražanje).
 • Priprava na govor, jasnost izražanja, kaj so in odprava mašil.
 • Tehnike čuječnosti.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

5. Modul: Samozavest in samo motivacija – kdo sem jaz in notranja moč 

 

 • Barometer.
 • Moč uma in čustev.
 • Moje notranje gledališče JC® - kaj me poganja in kaj poganja drugega. Kako videti in razumeti nevidne vsebine, ki aktivirajo ključne procese. Kako lahko to prepoznam in izkoristim sebi v prid.
 • Kaj so emocije? 3 centri. 
 • Emocionalna krivulja in EQ.
 • Razumevanje delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu.
 • Prepoznavanje obrambnih mehanizmov in vzorcev, po katerih se odzivamo.
 • 6 stopenj sprememb čustvenega doživljanja situacij okoli nas.
 • Svetle in senčne plati; moji strahovi in omejujoča prepričanja.
 • Delo s samopodobo in notranja stabilnost. Kaj je moj notranji steber?
 • Samospoštovanje in samozavest. 
  • prepričanja o samopodobi.  
  • prepričanja in vzorci.
  • želja – namen – odločitev. 
  • zavedanje.  
  • sprememba.
 • Gradimo na prednostih in načrt umeščanja novih prepričanj.
 • Aktivacija skritih potencialov za dosego ciljev. 
 • Vaje za samopodobo, vaje s kamero in ogled posnetkov ter povratna informacija  - z uporabo različnih tehnik bomo gradili posameznikovo karizmo, s tehnikami pozitivne psihologije pa bomo  zgradili tudi trdno osnovo za odlično počutje udeležencev med vsakršnim nastopanjem.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

6. Modul: Jaz kot blagovna znamka 

 

 • Kaj je in kaj govori moja persona? Prava podoba je pristna podoba.  
 • Moja osebna moč.
 • Barometer potenciala – jaz kot blagovna znamka – kako jo zgradim.
 • Moja izložba – kaj je moj notranji steber in ali je v skladu z mojo zunanjo podobo.
 • Gradim na prednostih. Prižgimo ogenj v sebi!
 • Kako se hitro prilagodimo različnim poslovnim priložnostim.
 • Jaz kot blagovna znamka in moja pot heroja.
 • Mali triki velikih mojstrov.  
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

7. Modul: Razumevanje lastnih vzorcev delovanja – komunikacija 

 

 • Kako naša prepričanja vplivajo na naš pogled na drugega.
 • Komunikacijski model posameznika – delovanje posameznika.
 • 4 domene delovanja in 12 arhetipskih vzorcev vedenja.
 • Različni motivi in vrednote. Kaj so moji motivatorji in kakšna so moja vedenja.
 • Raziskovanje različnih načinov dojemanja vključno s tem, kako nas vidijo drugi.
 • Kako prilagoditi lastni način komunikacije za boljše razumevanje z drugimi in iskanje rešitev, s katerimi sta zadovoljni obe strani v praksi
 • Komunikacija na različnih ravneh
 • Testiranje tipa komunikacije in LA (Leadership archetaypes).  
 • Izzivi in priložnosti tukaj in zdaj.  Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

8. Modul:Razumevanje mojega delovanja - meje moje komunikacije&meje mojega sveta

 

 • EQ učinkovita komunikacija – novi pristopi v komuniciranju.
 • Moji največji zaviralci, ki mi stojijo na poti, ter kako jih odpravim. 
 • Komunikacija na različnih ravneh.
 • Kako se pozitivno odzivati na izzive in spremembe z učinkovito komunikacijo.
 • Grajenje pravih odnosov – srečnejši ljudje – iz JAZ v MIDVA/MI.
 • Obvladovati konfliktne situacije z metodo zmagam zmagaš.
 • Razumevanje, preprečevanje in reševanje težavnih/ konfliktnih situacij.
 • Kako kreativno reševati konflikte, da ohranimo prijetno in stabilno delovno/privatno okolje.
 • Kako do učinkovitejše komunikacije in sodelovanja?Poslušanje in opazovanje, napake pri komuniciranju, ravnanje z zahtevnimi sogovorniki, igra vlog  (asertivna, agresivna, podrejena, nenasilna komunikacija).
 • Pozitivno odzivanje na izzive in spremembe.
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

9. Modul: Moji skriti potenciali – nov pogled, novo delovanje, realizacija 

 

 • Moja pričakovana vloga – notranje ravnovesje.
 • Kako obvladujemo poslušalce? Tipi zaznav in razumevanje delovanja posameznika.
 • Naučimo se poslušati in opazovati poslušalce. (spremljaje, zrcaljenje, validacija ali nič od tega?)
 • Brez motenj v komuniciranju – distraktorji.
  • Poslušanje in opazovanje, napake pri komuniciranju.
  • Kako identificirati probleme in želje svojih poslušalcev ter kako nanje odreagirati.
  • Napete situacije in kako jih obvladovati.
  • Moč prepričanj.
 • Moč vprašanj – moč argumenta.
 • Moje prednosti in slabosti poslušanja.
 • Usmerjanje in sprejemanje pogovora.
 • Metoda prave povratne informacije – jo znamo sploh podati?
 • Zlata pravila za uspeh – sinteza.
 • Skladnost povedanega z videnim (združevanje nastopa v učinkovito celoto).
 • Vaje, vaje, vaje, povratna informacija in domača naloga.

 

10. Modul: Medijski nastop pred kamero in zaključek: pogled prej-potem

 

 • Priprava na medijski nastop.
 • Osnove medijske tehnologije in tehnik in proces izdelave videa.
 • Zakonitosti nastopa pred kamero.
 • Kako posneti sebe – video za samo promocijo.
 • Izbira primernega prostora, svetlobe in izgleda.
 • Prižgati ogenj v govorcu.
 • Nastop pred kamero – praktični del.
 • Individualna analiza nastopa – takojšnja povratna informacija.
 • Zaključni nastopi pred kamero ( Celovit nastop: kaj in kako povem, kakšna je moja samopodoba, kakšna je moja podoba, kako v nastopu obvladujem sebe (um, čustva,telo,energijo)).
 • Zaključna analiza.
 • Slavnostna podelitev diplom.

 

 

Termini: AKTUALNO - ODPRI

 

Učna metoda

 1. Delo poteka v majhnih skupinah.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop (analiza vedenja udeleženca , odpravljanje motečih vedenj, ustvarjanje novega vedenja).
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in sicer na nivojih: delovanje – fizično telo, identiteta oz. persona, način razmišljanja in strast oz. energija. Dodajamo pa tudi sistemski vidik.
 6. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 7. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev.
 8. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga, vaje posnamemo in takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 9. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti.  
 10. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

 • Program šole zajema 10 skupinskih srečanj v živo in spremljanje učinkovitega doseganja ciljev posameznika s pomočjo različnih metod.
 • Proaktivno boste delovali celotno obdobje, saj trening zajema tudi redne naloge, skozi katere boste spoznavali sebe, vadili vse na novo odkrito v realnem poslovnem življenju, opazovali sebe in druge, odkrivali lastne vzorce ter razvijali svoj komunikacijski in poslovni potencial.
 • Za vsa vprašanja in nasvete vam bo na voljo trener & mentor, s katerim boste v času treninga preverjali svoj napredek (na srečanju ali na e-srečanju). Na vsaki skupinski delavnici bomo skupaj predebatirali vaša razmišljanja, ideje in tudi dileme, ki so se vam pojavile med izpolnjevanjem nalog.

 

Kakšna je vaša investicija in kaj vključuje kotizacija

 

Investicija za izobraževalni program za eno osebo je 1197,00€ + 22% ddv.

 

Kotizacija vključuje:

 

 1. Udeležbo na 10. zaporednih srečanjih v živo na lokaciji izvajalca, izobraževalnega programa, 50 trenerskih ur
 2. Učbenik in delovna gradiva, delovni zvezek, zvezek in pisalo
 3. Osebno analizo in testiranje z diagnostičnimi orodji 
 4. Vse didaktične pripomočke in snemalno opremo na modulih
 5. Vaš osebni akcijski načrt
 6. Vaši nastopi (prej - potem)
 7. Mentorstvo tekom programa
 8. Diplomo 

 

Opomba:

Vsa navodila in vprašalnike za prvi modul posamezni udeleženec prejme deset dni pred začetkom šole.

Plačilo ob prijavi oz. prvi obrok/akontacija mora biti vplačana deset dni po prijavi na program (na podlagi izdanega predračuna), da s tem potrdite resnost prijave oz. si rezervirate mesto na šoli.

 

Kdo bo z vami

 

Šola Povej naGlas združuje vrhunske licencirane in certificirane coache in trenerje, specializirane za določena področja in potrebe, ki so odlični trenerji in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami tako v medijskem kot v poslovnem svetu. Prav tako so člani vsaj ene od strokovnih mrež za coaching in zavezani etičnemu kodeksu ICF ali EMCC.  

Z vami bodo: 

 1. Jasna Knez (Executive in Timski Coach, ICF ACC & EMCC EIA SENIOR),
 2. Maja Martina Merljak (Igralka in trenerka za govor (speach coach),
 3. Marko Knez (Poslovni in Jungian Coach in trener, ICF PCC)  
 4. Andreja Anžur Černič, (Executive Coach in trenerka, ICF PCC) 

Več o predavateljih si lahko preberete s klikom na njihovo ime ali na spletni strani TUKAJ.

 

Prijava in informacije

SPLETNI OBRAZEC

 
 
 

Kaj so o programu povedali udeleženci

Iztok Zrimšek, L. Tuba d.o.o.:  »V šoli ti omogočijo, da se spopadeš s svojimi strahovi in jih premagaš. In tu ne govorim samo o strahu pred javnim nastopanjem. Postaneš samozavestnejši pri komuniciranju z drugimi in tudi pri reševanju drugih problemov, s katerimi se spopadaš v življenju. Odlični predavatelji ti najprej omogočijo vpogled v samega sebe, v svoje strahove, nato pa te naučijo, kako se z njimi spopadati. Posvetijo se posamezniku in prav za vsakega najdejo ustrezno rešitev. Res odlična šola. Toplo priporočam vsem, ki želijo kakovosti svojega življenja dodati novo širino

 

Rada: »Rada bi vam vsem rekla en ogromen hvala za vse, kar ste nam prenesli ‒ za vso energijo, vse misli, vzpodbude in trud. Veliko mi je ostalo. Vsakokrat po našem druženju ob vožnji domov in potem še dolgo v večer (včasih v noč) sem premlevala, razmišljala in sama sebe 'razsvetljevala' . Lahko rečem, da sem spremenila svoj pogled na komunikacijo in na vsakokratni odnos z sogovornikom (ne glede na to, kdo to je ali koliko jih je). Tukaj in zdaj je postala moja mantra in pozornost … in energija – sprejemanje in dajanje nje. Ko sem enkrat dojela prisotnost, se je veliko stvari sestavilo. Veliko se je spremenilo v mojem odnosu do nastopanja in moja želja, s katero sem prišla k vam, da začnem uživati v komunikaciji (nastopanju), se počasi izpolnjuje. Tako da res res hvala vsem vam na šoli in vsem sošolcem za vso iskrenost, odkritost in angažiranost. Pogrešala bom srede.«

 

Anja V.: » Šola javnega nastopanja in komunikacijske preobrazbe je več kot samo šola. Je popotovanje vase. Od tehnike do avtentičnosti. Da pripeljemo samega sebe na oder in Povemo na Glas. Na primerih lastnih nastopov smo udeleženci izvedeli kakšen vtis naredimo na poslušalce in kaj sporoča naša neverbalna komunikacija in sporočilo. Z igro in zanimivimi vajami smo ozavestili govorico telesa in jo prilagodili tako, da je dopolnila naše nastope. Izboljšali smo tudi svojo govorno tehniko – način sporočanja ter svojo vsebino – kaj sporočamo, da je postala prava, zanimiva in takšna, ki pusti navdih. Na popotovanju pa smo spoznavali tudi svoje sence. Udeleženci smo spoznali mentalne in fizične tehnike sproščanja in obvladovanja treme in lahko rečemo izboljšali lastno samopodobo in zgradili osebno karizmo. Ter postali najboljša verzija sebe v svojih nastopih.«

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih