VODIM S COACHING VEŠČINAMI - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden od učinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. V današnjem okolju nenehnih sprememb, negotove prihodnosti, hitro menjujočih se načinov dela, uporaba coaching veščin v komunikaciji opolnomoči tako vsakega posameznika posebej, kot vsak tim in s tem tudi celotno organizacijo, kar rezultira upravljanje vseh potencialov in daje pozitivne rezultate.

Gradnja močne coaching kulture gradi kulturo močnih zmožnosti upravljanja s spremembami in visokim zaupanjem v sposobnosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju del.

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: vodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, razvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa zgolj coaching veščine vnesti v vaš vodstven stil in jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev. 

Priporočamo vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, priporočamo kadrovskim strokovnjakom, internim coachem, psihologom in svetovalcem, ter vsem, ki vas coaching svet privlači in bi radi spoznali  coaching veščine in razvili coaching miselnost.

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste pridobili

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja coaching psihologije in transformacije vaših vodstvenih in coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev. Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching - vodstvenih kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo našega mentala (kar vemo, kako razmišljamo), srca (kar čutimo) in prvinskih motivacij v telesu (kako delujemo), energije,  in sistemov, ki nas obkrožajo. Zato prisegamo na integralni celostni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

Spoznali in naučili se boste:

 • Spoznali koristi coaching procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Od teorije do prakse. 
 • Spoznali kaj je coaching in kakšna je razlika med vodenjem s coaching veščinami in profesionalnim coachingom ter ostalimi pristopi pri razvoju kadrov. 
 • Spoznali boste coaching veščine in temeljne kompetence ter etični kodeks coachev obeh mednarodne in Evropske zveze  (International Coach Federation in EMCC Global).
 • Razvili boste svoj vodstven stil z vpeljevanjem principov coachinga za razvoj kulture coachinga in razvojno coaching miselnost.
 • Spoznali boste, kaj so nevidne vsebine ali spregledana področja in pasti. Vse to skozi intenzivno praktično delo v varnem okolju.   
 • Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike za delo z ljudmi.
 • Spoznali boste psihološko diagnosticiranje in zakaj, ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu.
 • Spoznali boste psihologijo posameznika & tima, (saboterje, poganjalce, motivatorje, potenciale in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence) in s tem pridobili znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  
 • Spoznali boste učinkovite coaching modele za poslovni in osebni napredek ter pridobili uvide, kako pristopiti uporabi coaching veščin pri vodenju v različnih poslovnih situacijah (kdaj je to najboljša opcija in kdaj je bolje uporabiti drugo metodologijo).
 • Pridobili boste razumevanje in razvoj motivacije kot spodbudo za vas, zaposlene & skupine, predvsem v času, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami.
 • Trening poleg zelo strukturiranega in strateškega znanja in tehnik na področju coaching veščin ponuja tudi osebni napredek - vašo osebno rast, spoznavanje vaših disfunkcionalnih navad in preseganje le teh, opolnomočenje vaših potencialov in moči in krepitev vaše samozavesti in vpliva v vsakodnevnih situacijah.
 • Prejeli boste tudi svoje coaching orodje za pomoč, po modelu, ki je aplikativen za veliko raznolikih vodstvenih in poslovnih situacij.
 • Deležni boste coaching supervizije in mentorskega coachinga za individualno spremljanje vašega razvoja in proces integracije naučenega.
 • Bogato študijsko gradivo, zadnje raziskave na področju coaching in dostop do neusahljivega vira potrebnih informacij na področju coachinga.
 • Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno.  
 • Izkušeni mednarodno certificirani profesionalni coachi in trenerji (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat Embody your Coaching Wisdom, program je v procesu akreditacije s strani Mednarodne zveze za coaching za višjo stopnjo in sicer ACSTH. 
 • Prejeli boste mednarodni certifikat ECW – EQA Organizational Coach Practicioner, akreditiran s strani EMCC Global, ki omogoča Fast Track pridobitev individualne akreditacije tudi pri evropski zvezi EIA Practitioner in vpis v Evropsko bazo coachev.

 

PROGRAM

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se bomo spoznali, postavili temelje za sobivanje. Najprej bomo spoznali temelje coaching profesije - kaj je coaching, kdo je coach in kakšne so razlike med vlogami »vodja kot coach«, »interni coach« in »zunanji coach«. Spoznali bomo coaching miselnost, ključno kompetenco profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Ozavestili bomo svojo vlogo in svojo osebno moč, ki jo prinašamo v sistem. Gre za trikotnik, ki zahteva uravnoteženost. Na eni strani med tem, kdo smo in naše lastne avtoritete (persone), sposobnosti sprejeti kar je v polju, torej naše popolne prisotnosti in zavedanja vpliva, ki ga imamo, sposobnosti spremembe miselnosti in kreacije emocionalnega preskoka. Pogledati na coaching odnos s sistemskega vidika. Spoznali bomo etične standarde v coachingu in morebitne pasti, na katere lahko naletimo. Ker je coaching ciljno usmerjen proces se bomo naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore – cilje procesa in korake, ki nas pripeljejo do učinkovitega coaching pogovora. Obravnavali bomo:

 • Spoznavanje skozi oči coacha
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
  • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta 
  • prisotnost 
  • vpliv 
 • Moj svet vs. tvoj svet (fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Spodbujanje odgovornosti in zavzetosti.
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V drugem modulu se bomo osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti. Nato se bomo poglobili v učinkovito komunikacijo v coachingu. Stopnja zaupanja in učinkovita komunikacija v coaching odnosu vodita do opolnomočenja klientov za dosego izjemnih rezultatov. Zato se moramo zavedati, kdaj in kako vstopiti v sistem klienta, kako vplivamo nanj s svojim sistemom in tudi vedeti in znati, kako iz njega izstopiti nenavezano.  Osredotočili se bomo na strukturo in bistvo veščin coaching pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskovali bomo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznali bomo ključne komunikacijske strategije. Pozornost bomo namenili aktivnemu (globalnemu) poslušanju in tehnikam prebujanja zavedanja ter pogledali v psihologijo posameznika & tima, (saboterji, poganjalci, motivatorji, arhetipski potenciali in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence). Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, se bomo učili, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da boste integrirali znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  Obravnavali bomo:

 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene + (Test psihološke varnosti).
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode diagnosticiranja in razlikovanja.
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • jaz vodja ne želim zasliševati svojih zaposlenih, kje se torej skriva ključ - coaching ni postavljanje vprašanj, je postavljanje prodornih vprašanj 
 • Metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močna coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.     
 • Povratna informacija v coachingu.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tretjem modulu se bomo usmerili na spoznavanje konkretnih coaching modelov, ki so primerni za različne situacije, delo s posamezniki ali timi. Obstaja ogromno metod, coach pa mora znati izbrati tiste, ki bodo dajale najboljše rezultate glede na klienta, ki ga ima pred seboj. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje. Spoznali bomo nekaj učinkovitih coaching modelov ter si naredili lasten okvir z uporabo coaching kartic, ki so sestavni del treninga. Sledi spoznavanje psihološkega ozadja razvoja coacha, kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi in o naši  praksi, vodenju s pomočjo coaching veščin, učenje o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • Oscar
  • STARR
  • Clear
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
   • timska dinamika
   • razvojne faze tima
   • Integralni model
  • psihologija osebne rasti
   • Razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Refleksija in povratna informacija celotnega izobraževanja
 • Priprava na certificiranje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

Modul 4: INTEGRACIJA

 

Zadnji modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. Poteka v dveh delih. Prvi del poteka virtualno, v obliki supervizije in mentorstva, z analizami coaching praks in usmeritvami. Integracijski učni proces, po uradnem izobraževanju v živo, je del prakse, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike, ki jih podpremo skozi metodologijo supervizijskega procesa. Proces tako nudi dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti. Coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha in njegov osebni napredek.

Drugi del procesa je proces certifikacie in podelitve certifikatov. 

 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Supervizija – virtualna srečanja - usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in zaključna analiza, povratna informacija in napotki za naprej.
 • Podelitev diplom o zaključku programa 
 • Prejmete certifikat Embody Your Coaching Wisodm s strani mednarodne zveze za coaching ICF CCE in EMCC EQA Practitioner Organizational Coach Practitioner 

 

Opcija - nadgradnja individualne akreditacije na nivoju EIA Practitioner 

 

TERMINI IZVEDBE

 1. del: Skupinski trening   - 1. modul 21., 22. in 23.9.2022  
 2. del: Skupinski trening  – 2. modul  17., 18. in 19.10.2022 
 3. del: Skupinski trening  – 3. modul 10., 11. in 12.11.2022
 4. del: Integracija, supervizija in certifikacijski proces - 9. in 10.12.2022
  • supervizija in mentorstvo  
  • Zaključno srečanje, certifikacija in podelitev certifikatov  

 

 

Po udeležbi na programu in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach in ICF del programa ACTP  (104units).

 

 

Zaradi načina dela, in učinkovitosti učenja in razumevanja, se trening veščin izvaja v živo in ga ne želimo nadomestiti z on-line treningom. Skupina bo, skladno z omejitvami, manjša. PCT pogoj je obvezen v kolikor tako narekuje ureditev in zakonska obveza.

 

UČNA METODA

 1. Delo poteka v majhnih skupinah, do največ 8 oseb.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop posameznika z namenom zagotavljanja maksimalnega učenja 
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in integralno in zagotavlja osebno in poslovno transformacijo.
 6. Spoznali boste čudoviti svet coachinga, coaching kompetenc in se poglobili v coaching modele in popeljali vaš stil vodenja stopničko višje.
 7. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 8. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev, obljubljamo dobro prakso, konkretne izkušnje in študije primerov, demonstracije, prav tako pa boste na vsakem modulu deležni individualnih povratnih informacij na vašo prakso skozi okvir coaching kompetenc.
 9. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 10. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti. 
 11. Dostop do bogate literature in študijskega gradiva in materialov. 
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje, diskretnost in dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 
 13. Izobraževanje poteka v kombinaciji delavnic v živo in (po potrebi v obliki virtualnih delavnic v živo), mentor coachingov v e-obliki ali v živo ter virtualnih skupinskih supervizijskih srečanj. Moduli imajo coaching praktikum, ki vsebuje praktično učenje coaching veščin po sistemu vodja coach – stranka - povratna informacija.  Zadnji modul je proces integracije. 
 14. Po udeležbi na programu in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner, naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach.
 15. Možnost nadgradnje in pridobitev vseh pogojev za pridobitev mednarodne individualne osebne akreditacije na nivoju EIA Practitioner kar omogoča vpis v bazo individualnih akreditiranih coachev pri EMCC EIA Holders – EMCC Global in tudi pridobitev ACTP ICF certifikata.

 

INVESTICIJA 

Cena programa Organizational Coach - Embody your coaching Wisdom mednaodno certificiran program Practitioner znaša za posameznika 1950,00€ + ddv 

 

 • Early bird - Pri prijavah in plačilu do 15.6.2022 vam priznamo 10% popust.
 • Pri plačilu v enem obroku priznamo 5% popust.
 • Možno je plačilo na štiri obroke za fizične osebe 
 • Opomba: popusti se med seboj ne seštevajo

 

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, psihološke teste, materiale, analizo, mentorstvo in supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in tudi mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner -  Organizational Coach Practitioner. 

 

Program se izvaja v slovenskem jeziku (po potrebi v angleškem). Dajemo 100% garancijo na zadovoljstvo. 

 

Po zaključenem programu imajo udeleženci možnost, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov ter posegov v organizacijsko svetovanje  in mentorski program.

 

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni certificirani in licencirani profesionalni  coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini.  Naši coaching trenerji so mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.  

 

Program vodi Glavna Coaching Trenerka in supervizorka Jasna Knez (Executive & Team Coach) PCC, EIA Senior, ITCA in ESIA.

Jasna Knez je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC ICF in prejemnica EIA SENIOR Coach in Mentor EMCC Global in ITCA Timski Coach individualne akreditacije in je edina v Sloveniji individualno akreditirana tako s strani evropske kot mednarodne zveze za coaching. Deluje tudi kot coaching supervizor z ESIA individualno akreditacijo in nagardo Evropske zveze za coaching, kjer deluje tudi kot assesor za indiviudlane akreditacije.

Kot podpredsednica ICF Chapter Slovenija aktivno podpira trajnostno rast in razvoj coaching poklica na naših tleh. Deluje kot vodstveni poslovni in timski coach (C.P.I.C. Integralni coach, Jungian Master Coach, Sistemski Coach, Executive Coach), trenerka coaching in vodstvenih veščin, coaching mentorica in supervizorka, facilitatorka razvoja coaching kulture in sistemov kot sistemski organizacijski konstelator z licenco Quality SEAL. Sodeluje s številnimi klienti in timi, doma in v tujini, in jim pomaga pri njihovi preobrazbi; dvigu zaupanja,  visoke učinkovitosti in odpornosti.  Njena strast je odkrivanje človeškega potenciala in ustvarjanje varnega prostora za transformacijo.  

 

So-facilitatorji Andreja Anžur Černič (Executive Coach, PCC)  in Marko Knez (Integral Coach & Jungian Master Coach, PCC) in Nena Veber (PCC).  

ANDREJA ANŽUR ČERNIČ je certificirana poslovna coachinja, trenerka vodstvenih kompetenc, master transakcijske analize, praktik  Psych-k coach, CEAT specialist in C.P.I.C. Integralni Coach ter Jungian Master Coach. Je trenerka, predavateljica in svetovalka za mehke veščine in deluje tudi kot sistemska fasilitatorka. PCC potrjena pri ICF. 

 

MARKO KNEZ je certificirani poslovni coach (EMCC), C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Master Coach ter fasilitator, potrjen z PCC pri ICF. Deluje tudi kot  CEAT specialist in Embodiment Coaching praktikant, svoje izobraževanje  pa nadaljuje na področju  integralnega in somatskega pristopa za delo z ljudmi. Marko je odličen poznavalec event managementa, strokovnjak za interno in eksterno komuniciranje, trener z izkušnjami iz poslovnega sveta in s področja vodenja.

 

NENA VEBER  je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC ICF. Je  C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Coach in Mentalni trener. Deluje tudi kot ESQA coaching supervizor in je v procesu pridobitve tudi ESIA akreditacije.

 

BONUS

DODATNO OPCIJSKO (ni del osnovnega programa):

 

Poleg pridobitve diplome in certifikata EMCC EQA Practitioner in ICF, naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach, lahko tudi nadaljujete in nadgradite validacijo na ravni EMCC in pridobite pogoje  individualna akreditacija in nagrada EIA. (The individual practitioner accreditation of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) an internationally recognized coach & mentor accreditation.) Prav tako pa mentorski proces omogoča priodbitev ACTP certifikata pri ICF. 

 

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Več informacij na info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
 

 

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih