VODIM S COACHING VEŠČINAMI - EMBODY YOUR COACHING WISDOM 

 

Uporaba coaching veščin v komunikaciji je dokazano eden od učinkovitejših pristopov za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti pri delu z zaposlenimi. V današnjem okolju nenehnih sprememb, negotove prihodnosti, hitro menjujočih se načinov dela, uporaba coaching veščin v komunikaciji opolnomoči tako vsakega posameznika posebej, kot vsak tim in s tem tudi celotno organizacijo, kar rezultira upravljanje vseh potencialov in daje pozitivne rezultate.

Gradnja močne coaching kulture gradi kulturo močnih zmožnosti upravljanja s spremembami in visokim zaupanjem v sposobnosti zaposlenih pri načrtovanju in izvajanju del.

 

Nadgradite svoje vodstvene veščine in skoz program Embody Your Coaching Wisdom iz prve roke spoznajte ter izkusite preizkušene tehnike in modele za učinkovito delo in razvoj ljudi, spoznajte napredne metode učenja in razvijte ključne veščine 21. stoletja: vodenje s coaching veščinami za kompleksno reševanje problemov, kreativnost in kritično razmišljanje, upravljanje z ljudmi in vzpostavljanje močne prisotnosti v komunikaciji, razvijte čustveno inteligenco in miselno agilnost.

Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching (vodstvenih) kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 &  

 

Kaj je coaching

Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.” S pomočjo coachinga namreč raziskujemo neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki posameznika ali skupine ovirajo na poti do še večjega uspeha. Je interaktiven proces, ki pomaga posameznikom in skupinam s pomočjo coaching orodij in tehnik razviti nova vedenja.

 

Komu je trening Embody Your Coaching Wisdom namenjen

Embody Your Coaching Wisdom trening je namenjen vsem, ki želite postati coachi ali pa zgolj coaching veščine vnesti v vaš vodstven stil in jih uporabljati za lažje in učinkovitejše doseganje poslovnih, strateških in osebnih ciljev. 

Priporočamo vodjem podjetij, vodjem oddelkov, timov, priporočamo kadrovskim strokovnjakom, internim coachem, psihologom in svetovalcem, ter vsem, ki vas coaching svet privlači in bi radi spoznali  coaching veščine in razvili coaching miselnost.

 

Po globalni raziskavi Mednarodne zveze za coaching, Gradnja močne Coaching kulture 2020, so glavni razlogi podjetij za vlaganje v Coaching: razvoj vodenja (55%), razvoj talentov (51%), pogovori o vodenju uspešnost z zaposlenimi (49%), povečanje angažiranosti (28%). Te ugotovitve lahko razumemo kot dokaz za potrebo po drugačnem vodenju. Participativnem vodenju in razvoju takšne kulture, kjer so zaposleni sposobni hitro sprejemati odločitve in se odzivati na spreminjajoče se razmere. Coaching kulture.  »Prihodnost«, ki je že tu. 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste pridobili

Skozi celostno dimenzijo učenja in izkušnje vas bomo popeljali na pot učenja coaching psihologije in transformacije vaših vodstvenih in coaching veščin. Uporabili bomo najnaprednejše tehnike in metode učenja in razvoja veščin skladno s standardi in kompetencami Mednarodne zveze coachev. Program je usmerjen v razvijanje osmih coaching - vodstvenih kompetenc po metodologiji mednarodne zveze coachev ICF in EMCC Global.  

 1. Verjamemo, da se mojstrstvo doseže le z integracijo našega mentala (kar vemo, kako razmišljamo), srca (kar čutimo) in prvinskih motivacij v telesu (kako delujemo), energije,  in sistemov, ki nas obkrožajo. Zato prisegamo na integralni celostni pristop.
 2. Naš način dela temelji na izkustvenem učenju, razmišljanju izven okvirjev, holistični dimenziji in prebujanju posameznikovega lastnega miselnega procesa ter gradnje njegove osebne in poslovne odličnosti. Zato pa so izkušnja, praksa in integracija bistveni. 

Spoznali in naučili se boste:

 • Vaša prepričanja o coachingu.  
 • Spoznali koristi coaching procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Od teorije do prakse. 
 • Spoznali kaj je coaching in kakšna je razlika med vodenjem s coaching veščinami in profesionalnim coachingom ter ostalimi pristopi pri razvoju kadrov. 
 • Spoznali boste coaching veščine in temeljne kompetence ter etični kodeks coachev obeh, mednarodne in Evropske zveze  (International Coach Federation in EMCC Global).
 • Razvili boste svoj vodstven stil z vpeljevanjem principov coachinga za razvoj kulture coachinga in razvojno coaching miselnost.
 • Preizkusili in izkusili boste vse vidike in plasti coachinga. Vse to skozi intenzivno, praktično delo v varnem okolju.   
 • Spoznali boste najnaprednejše komunikacijske tehnike za delo z ljudmi.
 • Spoznali boste kako in zakaj je psihološko diagnosticiranje, ter v kakšnih primerih je uporabno pri coachingu ter kdaj ni.
 • Spoznali boste psihologijo posameznika & tima, (saboterje, poganjalce, motivatorje, potenciale in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence) in s tem pridobili znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  
 • Spoznali boste učinkovite coaching modele za poslovni in osebni napredek ter pridobili uvide, kako pristopiti uporabi coaching veščin pri vodenju v različnih poslovnih situacijah (kdaj je to najboljša opcija in kdaj je bolje uporabiti drugo metodologijo).
 • Pridobili boste razumevanje in razvoj motivacije kot spodbudo za vas, zaposlene & skupine, predvsem v času, ko se srečujemo z nenehnimi spremembami.
 • Trening poleg zelo strukturiranega in strateškega znanja in tehnik na področju coaching veščin ponuja tudi osebni napredek - vašo osebno rast, spoznavanje vaših disfunkcionalnih navad in preseganje le teh, opolnomočenje vaših potencialov in moči in krepitev vaše samozavesti in vpliva v vsakodnevnih situacijah.
 • Prejeli boste tudi svoje coaching orodje za pomoč, po modelu, ki je aplikativen za veliko raznolikih vodstvenih in poslovnih situacij.
 • Deležni boste coaching supervizije in mentorskega coachinga za individualno spremljanje vašega razvoja in proces integracije naučenega.
 • Bogato študijsko gradivo, zadnje raziskave na področju coaching in dostop do neusahljivega vira potrebnih informacij na področju coachinga.
 • Učenje je izkustveno in poteka celostno in integralno.  
 • Izkušeni mednarodno certificirani profesionalni coachi in trenerji (EMCC in ICF) bodo z vami delili svoje dolgoletne izkušnje in najboljše prakse ter zadnje raziskave in metode na področju razvoja coaching stroke.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat ECW – EQA Organizational Coach Practicioner, akreditiran s strani EMCC Global Nivo1, ki omogoča tudi Fast Track pridobitev individualne akreditacije pri evropski zvezi EIA Practitioner in vpis v Evropsko bazo coachev z zaključenim Nivo1 + Nivo2.
 • Prejeli boste mednarodni certifikat Embody your Coaching Wisdom z delom ACTP programa (104 units) s strani Mednarodne zveze za coaching pri Nivo1 in & ali polni ACTP (130 units) z zaključenim Nivo1 + Nivo2. 

 

 

 

PROGRAM IN VSEBINA - NIVO 1 (osnovni program)

 

MODUL 1:  COACHING TEMELJI - COACHING MISELNOST IN KREIRANJE PROSTORA ZA RAST 

 

V prvem modulu se bomo spoznali, postavili temelje za sobivanje. Najprej bomo spoznali temelje coaching profesije - kaj je coaching, kdo je coach in kakšne so razlike med vlogami »vodja kot coach«, »interni coach« in »zunanji coach«. Spoznali bomo coaching miselnost, ključno kompetenco profesionalnih coachev, ki govori o razvoju kapacitete bolj kompleksnega, sistemskega, strateškega in soodvisnega načina razmišljanja. Ozavestili bomo svojo vlogo in svojo osebno moč, ki jo prinašamo v sistem. Gre za trikotnik, ki zahteva uravnoteženost. Na eni strani med tem, kdo smo in naše lastne avtoritete (persone), sposobnosti sprejeti kar je v polju, torej naše popolne prisotnosti in zavedanja vpliva, ki ga imamo, sposobnosti spremembe miselnosti in kreacije emocionalnega preskoka. Pogledati na coaching odnos s sistemskega vidika. Spoznali bomo etične standarde v coachingu in morebitne pasti, na katere lahko naletimo. Ker je coaching ciljno usmerjen proces se bomo naučili vzpostavljati in vzdrževati coaching dogovore – cilje procesa in korake, ki nas pripeljejo do učinkovitega coaching pogovora. Obravnavali bomo:

 • Spoznavanje skozi oči coacha
  • Zadnje raziskave na področju razvoja coaching profesije - strokovne mreže.
  • Razlika med coachingom, svetovanjem, mentoriranje, treniranjem, terapijo, fasilitiranjem.
  • Kdo je lahko coach in kako postanemo coach.
  • Vodja coach & novi pristopu pri vodenju ljudi.
  • Uporaba coaching orodij in podpora coachingu kot odlično orodje vodenja.
 • Coaching miselnost kot ena od pomembnejših kompetenc coacha: 
  • Miselnost coacha vs. miselnost vodje in nivoji razvoja 
  • 3C: skrbnost – skupno učenje – kreativnost 
 • Vloga coacha vs. vloga vodja coach: 
  • avtoriteta, prisotnost, vpliv 
 • Moj svet vs. tvoj svet (fokusne točke in mentalni modeli). 
 • Odgovornost coacha vs. odgovornost vodja coach.
 • Etični in strokovni standardi v coachingu.
 • Kreiranje coaching odnosa in vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov.
 • Soustvarjanje odnosa in dinamike 
 • Vzpostavljanje in vzdrževanje dogovorov:
  • Coaching kot ciljno usmerjen proces.
  • Coaching dogovor.
  • Tehnike uspešnega postavljanja ciljev in njihova merljivost.
  • Spodbujanje odgovornosti in zavzetosti.
  • Načrti osebnega razvoja.
 • Merjenje učinkovitosti coachinga.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

MODUL 2 : GRADNJA ZAUPANJA IN VARNOSTI TER UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – SISTEMSKI POGLED 

 

V drugem modulu se bomo osredotočili na vzpostavitev coaching odnosa, medsebojnega zaupanja in psihološke varnosti. Nato se bomo poglobili v učinkovito komunikacijo v coachingu. Stopnja zaupanja in učinkovita komunikacija v coaching odnosu vodita do opolnomočenja klientov za dosego izjemnih rezultatov. Zato se moramo zavedati, kdaj in kako vstopiti v sistem klienta, kako vplivamo nanj s svojim sistemom in tudi vedeti in znati, kako iz njega izstopiti nenavezano.  Osredotočili se bomo na strukturo in bistvo veščin coaching pogovorov in njihovo psihološko ozadje. Raziskovali bomo pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate. Spoznali bomo ključne komunikacijske strategije. Pozornost bomo namenili aktivnemu (globalnemu) poslušanju in tehnikam prebujanja zavedanja ter pogledali v psihologijo posameznika & tima, (saboterji, poganjalci, motivatorji, arhetipski potenciali in razvojne faze ter trikotnik povezave za razvoj čustvene, telesne in mentalne inteligence). Z uporabo ustreznih orodij in tehnik, kot so prodorno spraševanje, uporaba tišine, metafor in prispodob, se bomo učili, kako voditi stranko ali zaposlene do uvidov in učenja, da boste integrirali znanje, kako odkrivati potenciale in iz ljudi izvabiti najboljše.  Obravnavali bomo:

 • Psihološka varnost za kliente & zaposlene + (Test psihološke varnosti).
 • Psihologija vplivanja in refleksija coaching odnosa.
 • Pristen stik in prisotnost - nevro povezave, psihološko ozadje, praktične vaje.
 • Centriranje in  ravnovesje BQ + IQ + EQ.
  • Metode diagnosticiranja in razlikovanja.
  • Prepoznavanje čustvenih situacij in njihovo upravljanje.
  • Čustveni in mentalni preskoki - mapiranje.
 • Učinkovita komunikacija – struktura coaching pogovorov in tehnike učinkovitih komunikacij, ki odpirajo prostor za dialog.
 • Tehnike dialogov in težkih pogovorov, upravljanje s čustvenimi stanji.
 • Razvoj veščin coaching komunikacije, spraševanja in poslušanja, prebujanja zavedanja, opolnomočenja, empatije: 
  • metode in tehnike poslušanja ter delovanje memorije
  • metode opazovanja, spremljanja, validiranja 
  • metode in tehnike raziskovanja in preverjanja 
  • jaz vodja ne želim zasliševati svojih zaposlenih, kje se torej skriva ključ - coaching ni postavljanje vprašanj, je postavljanje prodornih vprašanj 
 • Metode in tehnike postavljanja pravih in močnih coaching vprašanj
  • kaj naredi vprašanje prodorno in močno
  • tipi coaching vprašanj in razlike med coaching vprašanji z navadnimi običajnimi vprašanji
  • metoda 6V strateški pristop - naučimo se oblikovati močna vprašanja skozi prakso vodenja coaching pogovorov z vprašanji v različnih situacijah in različnih vlogah 
  • Močna coaching vprašanj za delo s posamezniki 
  • Močna coaching vprašanja za delo s timi
 • S čim in kako vplivam na vodenje proces.     
 • Povratna informacija v coachingu.
 • Vaje, vaje, vaje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

 

Modul 3: COACHING MODELI IN VODENJE K UČENJU, ZAVEDANJU IN REZULTATOM

 

V tretjem modulu se bomo usmerili na spoznavanje konkretnih coaching modelov, ki so primerni za različne situacije, delo s posamezniki ali timi. Obstaja ogromno metod, coach pa mora znati izbrati tiste, ki bodo dajale najboljše rezultate glede na klienta, ki ga ima pred seboj. Coaching modeli nudijo tudi učinkovit okvir za upravljanje konfliktov, grajenje boljše timske dinamike in sodelovanja, vodenje in motiviranje sodelavcev, vodenje sestankov, izboljševanja zavzetosti in sodelovanja… pa vse do vzgoje. Spoznali bomo nekaj učinkovitih coaching modelov ter si naredili lasten okvir z uporabo coaching kartic, ki so sestavni del treninga. Sledi spoznavanje psihološkega ozadja razvoja coacha, kjer postavljamo pomembno mesto refleksivni praksi. Omogoča nam, da smo bolj zavestni glede lastnega načina delovanja, načina razmišljanja in čutenja. Refleksija in supervizija nam namreč ponujata učenje o sebi in o naši  praksi, vodenju s pomočjo coaching veščin, učenje o drugih, učenje o profesiji ter nudi mnoge prednosti, ki nam ljudem, pomagajo, da skupaj delamo učinkoviteje. Obravnavali bomo:

 • Struktura Coaching pogovora FISH
 • Uporaba coaching veščin kot orodje upravljanja s spremembami
 • Coaching modeli in strukture različnih modelov
  • Solution Focus
  • Oscar
  • STARR
  • Clear
  • TO-GROW
  • PERFORMANCE COACHING
  • MAPIRANJE
 • Uporaba različnih modelov v praksi:
  • vodenje coaching pogovora
  • psihologija timskega dela skozi oči coaching pristopa
   • timska dinamika, razvojne faze, Integralni model
  • psihologija osebne rasti
   • Razvojne faze coacha  
 • Uporaba coaching orodij kot odlično orodje vodenja 
 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju
 • Refleksivna praksa za coacha – samoupravljanje vs. samozavedanje vs. samospoznavanje 
 • Refleksija coaching pogovora 
 • Supervizija v coachingu
 • Refleksija in povratna informacija celotnega izobraževanja
 • Priprava na certificiranje

Vse to bomo izkusili skozi izkustvene vaje, trening konkretnih praks, študije primerov in demonstracije. 

 

Modul 4: INTEGRACIJA

 

Zadnji modul predstavlja proces integracije vsega naučenega. Poteka v dveh delih. Prvi del poteka v obliki supervizije in mentorstva, z analizami coaching praks in usmeritvami. Integracijski učni proces, v živo, je del prakse, kjer udeleženci podelite svoje izkušnje in prakse, izzive, dileme in uspehe ter praktične vidike, ki jih podpremo skozi metodologijo supervizijskega procesa. Proces tako nudi dodatno oporo in opolnomočenje za uporabo in implementacijo coaching veščin in utelešenje coaching miselnosti. Coaching mentorstvo je namenjeno usmerjenemu pogovoru na ključne izzive posameznega coacha, razvoj njegovih kompetenc in njegov osebni napredek. Drugi del procesa je proces certifikacije, oz. live coaching dan kot zadnje srečanje in podelitve certifikatov. 

 • Individualni razvoj - začnem razvijati svoj osebni coaching model pri vodenju.
 • Practicum, Mentorstvo in Supervizija – -usmerjen pogovor na ključne izzive posameznega coacha.
 • Coaching  praktični del & evalvacija in zaključna analiza, povratna informacija in napotki za naprej.
 • Podelitev diplom o zaključku programa.

Prejmete certifikat Embody Your Coaching Wisodm s strani mednarodne zveze za coaching in EMCC EQA Practitioner Organizational Coach Practitioner in delni ACTP (104 units) . 

 

OPCIJSKO: DRUGI DEL PROGRAM IN VSEBINA – NIVO 2 MASTERY

 

MODUL 5 - MENTOR MASTERY: Mentorstvo in supervizija

 

Ni del osnovnega programa in osnovne cene. Je opcija - nadgradnja za pridobitev polni ACTP in  pogojev za individualno akreditacijo EIA z 18 units (mentorski in supervizijski proces - individualni proces).

 

Poleg pridobitve diplome in certifikata EMCC EQA Practitioner in naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach, lahko tudi nadaljujete in nadgradite validacijo na ravni EMCC individualna akreditacija in pridobitev pogojev za nagrada EIA Practitioner. (The individual practitioner accreditation of the European Mentoring and Coaching Council (EMCC) an internationally recognized coach & mentor accreditation.) Ter pridobitev polnega ACTP, ki omogoča dostop do individualne akreditacije pri ICF za nivo PCC, kar pomeni, da vam za pridobitev naziva individualne akreditacije, ob upoštevanju ostalih pogojev zveze, ni potrebno dodtano opravljati mentorstva in postopka evalviranja izkazovanja kompetenc na nivoju profesionalni coach PCC. Več o postopkih lahko preberete na strani obeh mrež.

 

Proces EIA Practitioner za osebne individualne akreditacije & Mentor Mastery Proces ICF  – mentorska  supervizijska srečanja z ESIA coaching supervizorjem in MCC coachem mentorjem (skupinska in individualna). Za ta proces se lahko odločite opcijsko, priporočljiv je za tiste, ki se želite z coachingom ukvarjati profesionalno. Proces vsebuje dodatne obveznosti, ki jih mora coach izpolniti in gre za polno certificiranje z izpitnim delom.

 

Ta del vodi MCC coach in ESIA Coach supervizor. Vsebuje:

 • Mastery practicum  -  Skupinsko mentorstvo (Group mentoring -1 full day)
 • Mastery in Coaching  - kapaciteta coacha
 • Individualni proces - 3x individualno mentrosko srečanje, 1x coaching supervizija
 • Pisni in praktični del izpita – Reflektivni esej in »performance evaluation«.

 

TERMINI IZVEDBE IN URNIK NIVO 1 in NIVO 2

 

OSNOVNI NIVO 1

 1. del: Skupinski trening  - 1. modul 9., 10. in 11.3.2023 (v živo, celodnevna izvedba)  + opcijsko dodatna podpora practicum 3.4.2023  (on-line 17.30 - 19.00)
 2. del: Skupinski trening  – 2. modul  13., 14. in 15.4.2023 (v živo, celodnevna izvedba)   + opcijsko dodatna podpora practicum 24.4.2023 (on-line 17.30 - 19.00)
 3. del: Skupinski trening  – 3. modul 18., 19. in 20.5.2023 (v živo, celodnevna izvedba) + dodatna podpora practicum 29.5.2023 (on-line 17.30 - 19.00) ​
 4. del: Skupinski trening – 4. modul 9., 10. in 11. 6.2023 (v živo, celodnevna izvedba)

 

Časovni okvir: Trening poteka vsak dan od 9.00 – 17.00 ure. 

Program zajema NIVO 1 in dodatne podporne aktivnosti (coaching practicum, webinar (v vašem dosegljivem času))  in drugi del NIVO 2 (mentorski proces in supervizija). Lahko se odločite samo za prvi del, NIVO 1 ( EQA in delni ACTP) ali oba dela skupaj NIVO 1 + NIVO 2 (celoten polni program EQA in ACTP).

 

Program se izvaja v živo v naših prostorih v Ljubljani (Rudnik), v manjši skupini, ali v kolikor drugače ni možno (zaradi zaostritev), kot kombinacija on-line in v živo.

V drugi opciji poskrbimo za dodatno individualno podporo, saj nam je kvaliteta znanja, ki ga udeleženci prejmejo, najpomembnejša. V kolikor se kakšen dan treninga ne morete udeležiti (ste lahko prisotni on-line hibridno učenje) in poskrbimo za nadomestilo.   

Aktivnosti skupinska supervizija in mentorstvo tako v dogovoru in z željami udeležencev, lahko poteka tudi on-line, sicer v živo. Zaradi majhne skupine je namreč zagotovljen individualni pristop vsakemu udeležencu, zato se lahko tekom izobraževalnega procesa tudi prilagodimo na potrebe in želje, tudi časovni vidik, vas udeležencev, vse z namenom, da vam zagotovimo najboljšo možno učno izkušnjo.

 

NADALJEVALNI NIVO 2

 

1. del: Skupinski trening  - Skupinsko mentorstvo 19.6.2023(v živo, celodnevna izvedba)

2. del: Coaching Supervizija - september 2023

3. del: Individualni proces in srečanja (3x) - usklajeno z vašo razpoložljivostjo, do najkasneje december 2023

 

CERTIFIKACIJA

 

Osnovni program - NIVO 1

Po udeležbi na programu NIVO 1 in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach in ICF del programa ACTP  (104units).

in delni  ACTP (104 units)

Potrebna je vsaj 80% aktivna udeležba. Manjkajoči del lahko nadomeščate v drugi skupini ali individualno obdelate vsebine.

 

OPCIJSKO NADALJEVANJE: NIVO 2

Program je akreditiran s strani Mednarodne zveze za coaching kot ACTP  za pridobitev PCC (profesional Coach federation individualne akreditacije). Po končanem NIVO 1 se lahko odločite za nadgradnjo NIVO 2, ki je sestavljen iz mentorskega in supervizijskega procesa in izpitnega dela (performance evaluation po markerjih za PCC nivo). Ta del vključuje 4 srečanja, skupno 12 ur mentorskega supervizijskega treninga. Po zaključku prejmete polni certifikat ACTP in fast track EQA v EIA.  Potrebna je 100% udeležeba.

 

 

UČNA METODA

 1. Delo poteka v majhnih skupinah, do največ 8 oseb.
 2. Skupinski trening se usmerja na individualni pristop posameznika z namenom zagotavljanja maksimalnega učenja 
 3. Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 4. Z uporabo različnih komunikacijskih in motivacijskih tehnik vam bomo omogočili vpogled v vaš način delovanja, ki povzroča določena vedenje. Z razumevanjem lastnih vzorcev delovanja (razmišljanje, čustvovanje, energija, miselna naravnanost) vam bomo tako pomagali aktivirati vaše skrite potenciale za dosego želenih ciljev.
 5. Učenje poteka celostno in integralno in zagotavlja osebno in poslovno transformacijo.
 6. Spoznali boste čudoviti svet coachinga, coaching kompetenc in se poglobili v coaching modele in popeljali vaš stil vodenja stopničko višje.
 7. Treniramo, vadimo in simuliramo različne življenjske situacije, poslovne in privatne. Uporabljamo coaching prakso, sistemske konstelacije, ki so odlično orodje vpogleda sistemov, ki delujejo na nas in polja, ki nas obkroža.
 8. Vse metode bodo preizkušene in aplicirane na realnost v organizacijah vas udeležencev, obljubljamo dobro prakso, konkretne izkušnje in študije primerov, demonstracije, prav tako pa boste na vsakem modulu deležni individualnih povratnih informacij na vašo prakso skozi okvir coaching kompetenc.
 9. Pripravimo vam osebno ustrezne različne vaje in za namen treninga takoj analiziramo & reflektiramo (diskretno) po metodi prej - potem.
 10. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, poglobljeno in transformativno. To pa prinaša konkretne rezultate in spreminja izzive v priložnosti. 
 11. Dostop do bogate literature in študijskega gradiva in materialov. 
 12. Zagotavljamo varno okolje, izkušene vrhunske trenerje in diskretnost ter mentorstvo ves čas učnega procesa. 
 13. Izobraževanje poteka v kombinaciji delavnic v živo in (po potrebi v obliki virtualnih delavnic v živo), mentor coachingov v e-obliki ali v živo ter virtualnih skupinskih supervizijskih srečanj. Moduli imajo coaching praktikum, ki vsebuje praktično učenje coaching veščin po sistemu vodja coach – stranka - povratna informacija.  Zadnji modul je proces integracije. 
 14. Po udeležbi na programu in z uspešnim dokončanjem vašega portfelja ter uspešnem zaključku programa boste prejeli diplomo in certifikat Povej na Glas EMCC EQA Practitioner, naziv Embody Your Coaching Wisdom – Organizational Coach in delni ACTP (104 units), ICF.
 15. Možnost nadgradnje in pridobitev vseh pogojev za pridobitev mednarodne individualne osebne akreditacije na nivoju EIA Practitioner kar omogoča vpis v bazo individualnih akreditiranih coachev pri EMCC EIA Holders – EMCC Global in tudi pridobitev polnega ACTP (136 units) ICF certifikata z NIVO 2.

 

INVESTICIJA 

NIVO 1 - Cena osnovnega programa Coaching za vodje - Embody your coaching Wisdom Organizacijski coach certificiran program EMCC EQA Practitioner  in delni ACTP znaša za posameznika 2100,00€ + 22% ddv 

 • Pri zgodnjih prijavah do najkasneje 30.12.2022 in tudi za alumni PNG, priznamo 5% popust in znaša vaša cena 1995,00€ + 22% ddv.
 • Pri enkratnem plačilu priznamo 5% popust in znaša vaša cena 1995,00€ + 22% ddv.
 • Samoplačnikom nudimo možnost plačila na štiri obroke, po 525,00€ + 22% ddv na obrok, ki se terminsko razporedijo po modulih.
 • Popusti se med seboj ne seštevajo

 

Cena vključuje vse učne materiale in didaktične pripomočke za učni proces, psihološka testiranja in uporabne vprašalnike, za delo s strankami, coaching orodje – kartice po modelu PNG, mentorstvo in supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA), srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in  mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner -  Organizational Coach Practitioner in delni ACTP ICF.

Program se izvaja v slovenskem jeziku (po potrebi v angleškem

 

NIVO 2 - Cena nadaljevalnega tečaja Mentorski proces & proces pridobitve polnega certifikata ACTP in pogojev za individualno akreditacijo za profesionalne coache pri EMCC za EIA (Junij 2023 - December 2023)znaša za posameznika 950,00€ + ddv.

Tega procesa se lahko udeležijo vsi, ki so pri nas v preteklosti zaključili program ECW - NIVO 1.

Za ta proces se lahko odločite opcijsko, priporočljiv je za tiste, ki se želite z coachingom ukvarjati profesionalno.

 • Pri enkratnem plačilu priznamo 5% popust in znaša vaša cena 902,50€ + 22% ddv.
 • Samoplačnikom nudimo možnost plačila na dva obroka, po 475,00€ + 22% ddv na obrok, ki se terminsko razporedi po srečanjih.

 

Cena vključuje skupinsko in 3 x individulno mentorstvo in dodatno supervizijo trenerjev (coaching supervizija ESIA) ter opravljen izpit in polna certifikacija, mednarodni certifikat Embody Your Coaching Wisdom, EMCC Global - EQA Practicioner fast track EIA in polni ACTP ICF.

 

TRENERJI

Z vami bodo izkušeni certificirani in licencirani profesionalni  coachi in coaching trenerji, ki so mednarodno individualno akreditirani in se ponašajo v več kot 15 leti izkušenj na področju razvoja potencialov in coachinga, tako doma kot v tujini.  Naši coaching trenerji so mednarodno aktivni in sodelujejo z svetovnimi strokovnimi mrežami za razvoj coachinga ter imajo dostop do zadnjih raziskava na strokovnem področju.  

 

Program vodi glavna Coaching Trenerka in supervizorka Jasna Knez (Executive & Team Coach) MCC, EIA Senior, ITCA in ESIA.

Jasna Knez je mojstrica certificirana coachinja z licenco MCC ICF (najvišja stopnja) in prejemnica EIA SENIOR Coach in Mentor EMCC Global in ITCA Timski Coach individualne akreditacije in je edina v Sloveniji individualno akreditirana tako s strani evropske kot mednarodne zveze za coaching na vseh nivojih. Deluje tudi kot coaching supervizor z ESIA individualno akreditacijo in nagardo Evropske zveze za coaching, kjer deluje tudi kot assesor za individualne akreditacije.  Kot podpredsednica ICF Chapter Slovenija aktivno podpira trajnostno rast in razvoj coaching poklica na naših tleh. Deluje kot vodstveni poslovni in timski coach (C.P.I.C. Integralni coach, Jungian Master Coach, Sistemski Coach, Executive Coach), trenerka coaching in vodstvenih veščin, coaching mentorica in supervizorka, facilitatorka razvoja coaching kulture in sistemov kot sistemski organizacijski konstelator z licenco Quality SEAL.

 

So-facilitatorji in trenerji Andreja Anžur Černič (Executive Coach, PCC)  in Marko Knez (Integral Coach & Jungian Master Coach, PCC), Nena Veber (PCC, EIA Senior, ESIA) in Sami Bugay, (MCC)  

ANDREJA ANŽUR ČERNIČ je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC ICF, certificirana poslovna coachinja, trenerka vodstvenih kompetenc, master transakcijske analize, praktik  Psych-k coach, CEAT specialist in C.P.I.C. Integralni Coach ter Jungian Master Coach. Je trenerka, predavateljica in svetovalka za mehke veščine in deluje tudi kot sistemska fasilitatorka. 

 

MARKO KNEZ je profesionalni certificiran coach z licenco PCC ICF, certificirani poslovni coach (EMCC), C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Master Coach ter fasilitator, potrjen z PCC pri ICF. Deluje tudi kot  CEAT specialist in Embodiment Coaching praktikant, svoje izobraževanje  pa nadaljuje na področju  integralnega in somatskega pristopa za delo z ljudmi. Marko je odličen poznavalec event managementa, strokovnjak za interno in eksterno komuniciranje, trener z izkušnjami iz poslovnega sveta in s področja vodenja.

 

NENA VEBER  je profesionalna certificirana coachinja z licenco PCC ICF in je tudi pridobila EIa Senior Coach Mentor akreditacijoa EMCC. Je  C.P.I.C. Integralni Coach in Jungian Coach ter Mentalni trener. Deluje tudi kot ESIA coaching supervizor.

 

SAMI BUGAY je mojster certificiran coach z licenco MCC ICF (najvišja stopnja) , Integralni Master Coach in Ontološki coach.Deluje tudi kot coaching mentor pri ICF, kjer deluje tudi kot assesor za individualne akreditacije za PCC level.

 

PRIJAVA IN INFORMACIJE

Več informacij na info@povejnaglas.si

 

PRIJAVA
 

 

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih