Šola za coache - Jungian coaching ICF ACSTH certificirani program

ŠOLA - PROGRAM ZA COACHE - POSTANITE JUNGIAN COACH          

Pridružite se novi generaciji coachev in postanite mednarodno akreditiran coach ACSTH akreditacije s strani mednarodne zveze coachev. Postanite strokovnjak na področju razvoja osebnostnega potenciala z mednarodno diplomo. Vpisujemo že 5. generacijo. 

ICF certificiran JUNGIAN COACHING PROGRAM razvit po metodi dr. Avi Goren Bar-a združuje bogata znanja in zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem področju!

Program prinaša ACSTH akreditacijo pri Internation Coach Federation. 

 

Jungian Coaching združuje bogata znanja v učinkovit izobraževalni program, ki vam zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem področju, transformacijo vaših vodstvenih potencialov, razširitev vašega razumevanja vedenjskih vzorcev ter vašega coaching sloga na najvišji nivo.  Temelji na konceptih ter filozofiji Carla Gustav Junga, enega ključnih, pionirja pri razvoju psihoterapije.

 

Jungovski coaching je učenje novega jezika saj nudi coach-om, vodilnim v podjetjih in posameznikom inovativne poglede na situacije, dogodke in procese v poslovnem in zasebnem življenju. Osredotoča se na razumevanje nezavednih in zato nevidnih vsebin, ki aktivirajo proces. Klientu in zaposlenemu nudi koncepte, ki pojasnjujejo oblike vedenja, ki se pojavljajo v praksi. Preko razvoja simboličnega mišljenja in razumevanja nezavednih motivacij in konfliktov ekipa ali kolektiv dojame, zakaj deluje kot deluje in posledično se bolj odpira morebitnim spremembam. Namreš s pomočjo arhetipov povezuje zavedno in nezavedno ter omogoča, da s procesom sežemo globje, uvidi so lahko jasnejši in odločitve trajnejše.

Jungian Coaching tako ustvarja nov proces rasti za coacha, organizacijo in vsakega prisotnega, ki se želi učiti. Coachu in organizaciji omogoči, da razume tretjo dimenzijo.

 

PRIJAVA

O  JUNGIAN COACHING PROGRAMU

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih in osebnih potencialov!
 

Kaj boste z udeležbo v programu JUNGIAN COACHING ŠOLA ZA COACHE pridobili?

POGLEJ VIDEO

 

 • Pogum in izvirnost pri iskanju brezhibnih rešitev za vsako posamezno ali organizacijsko dilemo.
 • Videli in razumeli boste nevidne vsebine, ki aktivirajo ključne procese.
 • Uporaba arhetipov, razvoj simboličnega razmišljanja in igre kot učinkovitih coaching orodij.
 • Opolnomočenje z razumevanjem pojmov, ki pojasnjujejo vedenjski fenomen.
 • Nepozabne izkušnje in razumevanje moči uma in čustev. Razumevanje delovanja človeške psihe.
 • Diagnostična orodja za prepoznavanje slepih peg posameznika, in njihovo odpravljanje na učinkovit način. 
 • Edinstvene odgovore na aktualna vprašanja, kot so: učinkovito odločanje, upravljanje časa, doseganje ciljev, ocenjevanje, upravljanje stresa oz. boj proti izčrpanosti ter razvoj timske energije.
 • Edinstven praktikum in konkretna orodja, ki jih lahko takoj prenesete v svoje poslovno in zasebno življenje.
 • 4. konkretna Jungian Coaching AGB © coaching orodja: Jezik arhetipov (področje odkrivanja močnih in senčnih plati posameznika,  blokad...), Anima&Animus (žensko moški princip) (orodje za upravljanje z odnosi), Hero Quest (orodje za karierni razvoj in napredovanja) in 24 Vodstvenih arhetipov (orodje za razvoj veščin vodenja).
 • Jungian Coaching je kombinacija visoko intelektualnega učenja z globokim čustvenim doživetjem in izrednim praktikum. Poleg tega, da daje nove spretnosti in tehnike, tudi ustvarja širše možnosti in pristope za trenerja, coacha, organizacijo. Coachu in organizaciji omogoča razumeti tretjo dimenzijo.
 • Mednarodni certifikat akreditiran pri International Coach Federation, ACCREDITED COACH SPECIFIC TRAINING  - ACSTH.
 • Program poteka v angleškem jeziku, udeležba je mednarodna.

 

 

 

VSEBINA:
 

 

1. FOUNDATION LEVEL 1 PNG © ‒ RAZVOJ COACHING KOMPETENC & RAZVOJ COACHING VEŠČIN VODI JASNA KNEZ 

POGLEJ VIDEO

 

Poglobili se bomo v spoznavanje, učenje in razumevanje, kaj je coaching proces in zakaj je učinkovit. Učenje bo temeljilo na uporabi integralnega in embodied pristopa.  

Spoznali bomo koristi coaching procesa na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Spoznali bomo model poslovnega coachinga z uporabo intermodalne metodologije in tudi spoznali glavne specifike po Jungovem pristopu. Prvi modul je namenjen razvoju coaching kompetenc po mednarodni zvezi coachec ICF, ki jih bomo z vsakim modulom poglabljali in nadgrajevali. 

Učenje je izkustevno, in poteka integralno (telo, čustva, um, energija).

Poglobili se bomo v razumevanje samega procesa, kako voditi coaching proces, vzpostavljanje zaupanja klient ‒ coach, vzpostavljanje vranega prostora. Spoznali bomo parve komunikacijske tehnike in katere so taktične komunikacije. Kateri so težki pogovori in kako z njimi. Naučili se bomo, na kaj biti pozoren in katere so pasti v samem procesu. Ključno pa je razumevanje, kaj je esenca samega coaching procesa.  Coaching poslušanje in ravni poslušanja, opazovanje, sledenje, integracija. Spoznali bomo 7 ključnih komunikacij v vsakem procesu, tako coaca kot tudi klienta.  

Sledi zaključevanje in evalvacija uspešnosti samega procesa. Posvetili se bomo tudi razumevanju etičnih načel in spoznavanju profesionalnih standardov v coachingu.

 • Kaj je coaching proces ‒ jungovski coaching proces.
 • Uporaba coachinga v poslovnem svetu.
 • Razvoj coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje.
 • Ustvarjanje zaupanja
 • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta.
 • Določitev pravih ciljev coaching procesa.
 • Učinkovita komunikacija in najnapredneše tehnike nivojev pogovorov
 • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate.
 • Diagnostika
 • Aktivno poslušanje, opazovanje, spremljanje.
 • Kako postavljamo vprašanja, kaj so močna vprašanja
 • Povratna informacija, zaključevanje, evalvacija uspešnosti.
 • Coaching modeli - pristopi uporabni v poslovnem svetu 
 • Integralni prostop
 • Odgovornosti coacha in ICF etični kodeks za coache 
 • Začnem razvijati moj osebni coaching model...
 • Praksa: coach, klient, opazovalec (veliko praktičnih vaj in študij primerov).
 • Vaje in supervizija, povratna infromacija trenerjev.

 

 2. SYMBOLIC THINKING & INNER THEATRE ‒ NOTRANJE GLEDALIŠČE VODI DR. AVI GOREN BAR

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste dosegli v tem modulu? Spoznali boste nov jezik, novo profesionalno besedišče, ki vam bo omogočilo, da razumete mrtve točke v svojem/klientovem poklicnem vedenju. Veliko bolje boste razumeli svoje profesionalno okolje, prepoznali svoje slabše (prikrite) strani pri delu in odkrili celo "notranje gledališče" simbolov in slik, ki pojasnjuje vaše vsakodnevno delo. Učili se boste, kako delati s klienti, v kontekstu notranjega gledališča.  Spoznali boste praktično coaching orodje Jezik Arhetipov in diagnostično orodje Spoznam te, ki sta odlična pri delu s klienti/timi. 

 • Spoznavanje skozi jungovski pristop.
 • Razvoj iracionalnega razmišljanja in opazovanja v podjetjih in organizacijah: krog
  iracionalnega razmišljanja.
 • Prikaz jungovske intervencije za coaching ‒ usposabljanje.
 • Osnovni jungovski besednjak.
 • Vzporednica med človeško in organizacijsko psiho.
 • Diagnostični vprašalnik Spoznam te
 • Usposabljanje: coaching igra – Puzle Arhetipi - Jezik Arhetipov ©. 
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

 

3. ARCHETYPES  ANIMA & ANIMUS VODI MARKO KNEZ in DR. AVI GOREN BAR

POGLEJ VIDEO

 

Kaj se bo spremenilo v vas? Odkrili boste svoje sposobnosti tako moškega kot ženskega principa in njuno ustreznost pri delu. Učenje za prepoznavanje teh principov in dejanska uporaba teh lastnosti je za razvoj osebnosti posameznika zelo pomembna. Kajti razširili si boste lahko svoj repertoar odnosov z ljudmi v organizaciji. Če ste ženska, boste izboljšali svojo sposobnost uporabe svojega ženskega kot tudi svojega moškega ("animus") principa. Če ste moški, boste razširili svoj potencial vpliva v odnosu do ljudi prek svojega ženskega principa ("Anima"). Oboji namreč imamo oba pola, umetnost pa je v ravnovesju in razumevanju pomembnosti uporabe obeh.

Spoznali boste coaching orodje Anima&Animus, ki je odlično orodje pri upravljanju z konflikti, izgradnji odnosov, razumevanju ljudi in razvoju odnosov vseh vrst, tako osebno kot poslovno.

 • Jungovska teorija o spremembah.
 • Vpliv ženskega in moškega principa na človeško psiho, na osebnost in vodenje. 
 • Anima in animus ter njun pomen za učinkovito upravljanje.
 • Senca v človeški psihi, senca zaposlenega in senca podjetja.
 • Pomen arhetipa »Trickster« v organizacijskih procesih in njihovo učinkovito upravljanje.
 • Razvoj razmišljanje izven okvirja in inovativnih procesov.
 • Usposabljanje in coaching orodje: FM - Anima& animus ©.
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

 

4. HERO QUEST VODI ANDREJA ANŽUR ČERNIČ IN MARKO KNEZ

Spoznali boste Jungovo teorijo popotovanja junaka Hero Quest. Metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno doživetje. Spodbudili vas bomo, da primere iz svojega dejanskega delovnega okolja poskušate analizirati skozi jungovske koncepte, spremenite okvir težav in vzpostavite proces dela in tehnike za boljše učinkovito delo.

Spoznali boste coaching orodje Hero Quest, orodje, ki je izjemno kadar govorimo o kariernem coachingu in delu s timi.

 • Jungova teorija Hero Quest.
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Usposabljanje ‒ Coaching igre: Hero Quest ©.
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

 

5. 24 LEADERSHIP ARCHETYPES  VODI JASNA KNEZ

POGLEJ VIDEO

 

S prakticiranjem fascinantnega poglavja 24 arhetipov sloga vodenja boste dobili boljšo orientacijo za razumevanju svoje/klientove vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij. Učenje v tem modulu bo razširilo in opolnomočilo vaše vodstvene sposobnosti in njihovo prepoznavanje.

Spoznali boste coaching orodje 24 vodstvenih arhetipov, ki je orodje za razvoj vodstvenega stila in razvoj veščin vodenja, tako za posameznika kot tudi za razvoj timov. 

 • Štiri domene delovanja organizacije.
 • 24 arhetipskih slogov vodenja.
 • Usposabljanje ‒ Coaching igra: 24 vodstvenih arhetipov ©.
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

SKUPINSKA SUPERVIZIJA IN DODATNA PRAKSA, INDIVIDUALNA POMOČ IN MENTORSTVO

 

6. INTEGRATE – TOOL BOOX in LIVE COACHING DAY VODI DR. AVI GOREN BAR IN JASNA KNEZ

Integracija vsega naučenega skozi popotovanje jungovskega coachinga. Naša učna metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno vpetost/doživetje. V tem modulu se bomo poglobili tudi v razumevanje jungovskega diagnostičnega orodja psihičnih preferenc MBTI (Meyers-Briggs). Razširili boste svoje iracionalno razmišljanje, svojo domišljijo in ustvarjalnost ter poglobili svojo čustveno inteligenco, da boste znali veliko bolje diagnosticirati ljudi/kliente.

Posvetili se bomo tudi analizi študij primerov in evalvaciji vašega coaching sloga z uporabo jungovskih konceptov, ki ga boste pripravili s skupino.

 • Utemeljitev in uporaba osmih "tipov" jungovskih funkcij z uporabo diagnostičnega orodja Isabel Briggs Myers MBTI testa.
 • Kam smo prišli
 • Coaching kompetence
 • Vaje in praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Zaključni esej 
 • Zaključni izpit - osebna coaching predstavitev kot končna praksa.
 • Povratna informacija, certifikati.

 

TRENERJI

Dr. Avi Goren-Bar, Academic director and JC method creator and Jungian Master Coach.  je klinični psiholog, zelo izkušen terapevt, gestalt terapevt, jungovski analitik in jungovski coach ter tudi nadzornik in supervizor za intermodalno ekspresivno terapijo in mojster za uporabo psihologije z uporabo ekspresivne umetnosti in psihodinamične terapije. Na podlagi svojih bogatih 40-letnih izkušenj je razvil visoko strukturirane mednarodno priznane programe, CEAT, Expressive Arts in Coaching in Jungian Coaching. Slednja sta akreditirana in potrjena tudi pri ICF (International Coach Federation). Dr. Goren-Bar v Izraelu in po svetu predava in usposablja na področju intermodalne ekspresivne umetnostne terapije in intermodalne ekspresivne tehnike v coachingu. Pri programu gostujejo tudi drugi strokovnjaki, ki nastopajo v podporni funkciji.

 

Jasna Knez, program director, is a Master Trainer, ACC-ICF, EMCC - EIA Senior,  Executive, Expressive Arts & Jungian Master Coach & supervisor, Systemic Change, Embodied approach facilitator from Slovenia.                                         

Tine Papič (jungovski analitik in jungovski coach)

Andreja Anžur Černič (poslovni in jungovski coach, JC mentor)

Marko Knez (poslovni in jungovski coach, JC mentor).

 

Mentor Coach za akreditacijo: Sami Bugay (poslovni in jungovski coach, ICF mentor, supervizor)

 

CERTIFIKACIJA

Po opravljenem programu Jungian Coaching šola udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat Jungian Coaching ACSTH o opravljenih 99 units (150 uu), ki ga podeljuje Jungian Coaching School in dr. Avi Goren-Bar in je akreditiran pri mednarodni zvezi coachev (International Coach Federation - ICF), ki programu podeljuje tudi ACSTH akreditacijo.

Za pridobitev certifikata je zahtevana 90-odstotna udeležba in uspešno opravljen zaključni izpit ter vse obveznosti iz programa. Program se izvaja v angleškem jeziku, zato je znanje angleščine pogoj za vpis.

 

Če se v katerem terminu programa ne morete udeležiti, je možno zamujeno nadoknaditi v naslednji generaciji. Po programu je udeležencem na voljo, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov in posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov ter mentorski program za mednarodno osebno akreditacijo za ACC ali PCC.

 

CENA 

Cena programa 3680,00€ + ddv 

 

 • Early Bird - prijave in plačilo v celoti do 10.12.2020 omogoča 15% popust (cena 3128,00€ + ddv).  
 • Pri plačilu v enkratnem znesku, pred začetkom programa ob prijavi, omogoča 10% popust (cena 3312€ + ddv)
 • Early bird za AGB, PNG alumni je možno plačilo v šestih obrokih od prijave dalje. (cena 3680€ + ddv ( 614€ + ddv na obrok)
 • Plačilo na obroke, za obrok 650€ + 22% ddv (3900 + ddv).
 • Pri tretjem in pri več udeležencih vam priznamo dodatni 5 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo razen pri zadnji opciji.

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, art materiale, analizo, supervizijo trenerjev in asistentov, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in mednarodno ICF certifikacijo programa acsth.

Po želji lahko za svojo uporabo kupite tudi izbrana coaching didaktična orodja. Le ta niso vključena v ceno kotizacije.

Sprejmemo največ 10 udeležencev zaradi narave dela in individualnega pristopa.

 

TERMIN 2021

 

Namreč, smo edini v okviru Jungian Coaching School, ki trening ne želimo ponujati on-line (virtualno), in ponujamo in-person učenje.

V primeru slabe epidemiološke slike, bomo začetek treninga zamaknili, da bo izvedba v živo možna in varna v skladu z navodili NIJZ.

 

TERMINI  LETO 2021

MODUL 1:    4.,5. in 6. marec 2021 

MODUL 2:    2, 3, in 4. April 2021

MODUL 3:    7., 8., 9. Maj 2021

MODUL 4:    28., 20. in 30. Maj 2021

MODUL 5:    24., 25. in 26. Junij 2021

Mentorsko virtualno srečanje  -  12. Julij 2021

Mentorsko virtualno srečanje  -  16. Avgust 2021

MODUL 6:     2. in 3. September 2021

 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Za več informacij o programu in prijavi nas lahko kontaktirate:

jasna@povejnaglas.si  +386 41 799 644 (Jasna Knez, vodja programa)

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih