Šola za coache - Jungian coaching ICF ACSTH certificirani program

ŠOLA ZA COACHE - POSTANITE JUNGIAN COACH          

Pridružite se novi generaciji coachev in postanite mednarodno akreditiran Jungian coach z ACSTH akreditacijo s strani mednarodne zveze coachev (ICF). Postanite strokovnjak na področju razvoja osebnostnega potenciala z mednarodno diplomo. 2021 vpisujemo že 6. generacijo. 

ICF certificiran JUNGIAN COACHING PROGRAM združuje bogata znanja in zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem področju!

Program prinaša ACSTH akreditacijo pri Internation Coach Federation. 

Kaj lahko pričakujete:

 • Delo poteka v majhnih skupinah.
 • Skupinski trening se usmerja na individualni pristop 
 • Vse delavnice so izpeljane po metodah izkustvenega učenja, kar vam udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se soočate pri vsakodnevnem delu.
 • Spoznali boste čudoviti svet coachinga in se poglobili v jungovski coaching in delo z nezavednim.
 • Spoznali boste izjemna jungovska coaching orodja in popeljali vaš stil stopničko višje.
 • Zagotavljamo izjemno izkušnjo.
 • Učenje poteka celostno in sicer na nivojih:
  • delovanje – fizično telo,
  • identiteta oz. persona, 
  • način razmišljanja,  
  • strast oz. energija, 
  • sistemi, ki vplivajo na nas - sistemski vidik.

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih in osebnih potencialov!

 

PRIJAVA

ZAKAJ JUNGIAN COACHING

O  JUNGIAN COACHING PROGRAMU - NAŠA ZGODBA

 

Jungian Coaching zgodba se je začela leta 2014, ko smo verjeli v dr. Avi Goren Bara in omogočili, da se je ta metoda in certifikacijski program rodil kot CCE akreditirani programa in prvi te vrste izveden v Sloveniji. Kasneje je certifikacijski program začel delovati tudi v Turčiji kot vzporedni program Jungian Coaching School. Danes je ACSTH certificiran in se izvaja tudi v Grčiji in širi svoja krila.

Ker ima Slovenija najdaljšo tradicijo izvedbe in razvoja programa Jungian Coaching School, smo počaščeni, da smo z našimi izkušnjami izvedbe priča njegovemu razvoju. Vse z namenom, da ponudimo transformativno učno izkušnjo in obogatimo  našo coaching skupnost. 

V vseh teh letih je bila v Sloveniji ustanovljena izjemna ekipa izkušenih certificiranih coachev pri ICF & EMCC, ki delujejo kot lokalni trenerji z globokim razumevanjem coaching procesa, coaching kompetenc in metodologije Jungian Coaching ter najpomembnejše z bogatimi in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami.

 

Kaj boste z udeležbo v programu JUNGIAN COACHING ŠOLA ZA COACHE pridobili?

POGLEJ VIDEO

 

 • Zgradili boste pogum in izvirnost pri iskanju brezhibnih rešitev za vsako posamezno ali organizacijsko dilemo.
 • Razumevanje nevidnih vsebin, ki aktivirajo ključne procese.
 • Uporaba arhetipov, razvoj simboličnega razmišljanja, uporabe metafor kot učinkovitih coaching orodij.
 • Opolnomočenje z razumevanjem pojmov, ki pojasnjujejo vedenjske fenomene in razumevanje delovanja človeške psihe.
 • Diagnostična orodja za prepoznavanje slepih peg posameznika, in njihovo odpravljanje na učinkovit način. 
 • Nepozabne izkušnje in razumevanje moči uma, čustev in telesa.
 • Edinstvene odgovore na aktualna vprašanja, kot so: učinkovito odločanje, upravljanje časa, doseganje ciljev, ocenjevanje, upravljanje stresa oz. boj proti izčrpanosti ter razvoj timske energije.
 • Edinstven praktikum in konkretna orodja, ki jih lahko takoj prenesete v svoje poslovno in zasebno življenje.
 • 4. konkretna Jungian Coaching AGB © coaching orodja:
  • Jezik arhetipov (področje odkrivanja močnih in senčnih plati posameznika,  blokad...),
  • Anima&Animus (žensko moški princip) (orodje za upravljanje z odnosi),
  • Hero Quest (orodje za karierni razvoj in napredovanja)
  • 24 Vodstvenih arhetipov (orodje za razvoj veščin vodenja).
 • Jungian Coaching je kombinacija visoko intelektualnega učenja z globokim čustvenim doživetjem in izrednim praktikom.
 • Mednarodni certifikat akreditiran pri International Coach Federation, ACCREDITED COACH SPECIFIC TRAINING  - ACSTH.
 • Program poteka v angleškem jeziku, udeležba je mednarodna in individualna podpora za učni proces zagotovljena.
 • Izjemna trenerska ekipa iz Izraela in Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami v coaching svetu tako v Sloveniji kot na mednarodnem področju.

 

VSEBINA:


 

 

1. FOUNDATION LEVEL  ‒ RAZVOJ COACHING KOMPETENC & RAZVOJ COACHING VEŠČIN 

POGLEJ VIDEO

 

Da bi razumeli jungovski coaching moramo najprej sploh spoznati svet coachinga. Po navedbah mednarodne zveze coachev (ICF), je coaching “partnerstvo s klienti v premišljenem, miselno izzivalnem in ustvarjalnem procesu, ki kliente navdihuje, da bi povečali svoj osebni in profesionalni potencial.”

 

Prvi modul je namenjen razvoju coaching kompetenc po mednarodni zvezi coachev ICF, ki jih bomo z vsakim modulom poglabljali in nadgrajevali. Spoznali boste kaj je coaching, in kaj ni ter razlike med profesijami. Učenje temeljnih coaching kompetenc in ključnih coaching veščin, etičnega kodeksa za coache - to so osnove za vsakega profesionalnega coacha. Naučili se boste, kako coach in klient soustvarjata proces in na kakšne načine kliente spodbujati, da ozavestijo in uvidijo več kot samo trenutne mentalne vzorce delovanja pri iskanju njim lastnih rešitev in razvijanju želenih načinov delovanja. Ker kvaliteta vprašanja določa kvaliteto odgovora, ki odpira in razširja klientov horizont je to tudi ena od ključnih veščin, ki se ji bomo posvečali. Kako definirati coaching dogovor in cilje, ustvarjati zaupanja vreden prostor, poslušati globalno in predvsem znati postavljati prava močna vprašanja. Spoznali bomo nekaj coaching modelov, ki nam bodo služili kot podlaga nadaljnjemu učenju jungovskega coaching pristopa.

 • Kaj je coaching proces ‒ jungovski coaching proces
 • Mednarodna zveza za coahcing in certifikacija & strokovna mreža
 • Uporaba coachinga v poslovnem svetu
 • Razvoj coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje
 • Dogovor o coachingu in določitev pravih ciljev coaching procesa.
 • Ustvarjanje zaupanja in varnega prostora za proces
 • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta,  diagnostika
 • Učinkovita komunikacija in najnaprednejše tehnike nivojev pogovorov
 • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate
 • 7 ključnih komunikacij v vsakem procesu, tako coacha kot tudi klienta
 • Coaching poslušanje in ravni poslušanja, opazovanje, spremljanje
 • Kako postavljamo vprašanja in kaj so močna vprašanja
 • Model 6 pri Coaching vprašanjih
 • Povratna informacija, zaključevanje in evalvacija uspešnosti
 • Podporni coaching model - pristop uporaben v poslovnem svetu 
 • Odgovornosti coacha in ICF etični kodeks za coache 
 • Začnem razvijati svoj osebni coaching model
 • Veliko praktičnih vaj in študij primerov, praksa
 • Vaje in supervizija, povratna informacija trenerja

 

 

 2. SYMBOLIC THINKING & INNER THEATRE ‒ NOTRANJE GLEDALIŠČE 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj boste dosegli v tem modulu? Spoznali boste nov jezik, novo profesionalno besedišče, ki vam bo omogočilo, da razumete mrtve točke v svojem/klientovem poklicnem vedenju. Veliko bolje boste razumeli svoje profesionalno okolje, prepoznali svoje slabše (prikrite) strani pri delu in odkrili celo "notranje gledališče" simbolov in slik, ki pojasnjuje vaše vsakodnevno delo. Učili se boste, kako delati s klienti, v kontekstu notranjega gledališča.  Spoznali boste praktično coaching orodje Jezik Arhetipov in diagnostično orodje Spoznam te, ki sta odlična pri delu s klienti/timi. 

 • Spoznavanje skozi jungovski pristop
 • Razvoj iracionalnega razmišljanja in opazovanja v podjetjih in organizacijah: krog iracionalnega razmišljanja
 • Prikaz jungovske intervencije za coaching ‒ usposabljanje
 • Osnovni jungovski besednjak
 • Vzporednica med človeško in organizacijsko psiho
 • Diagnostični vprašalnik Spoznam te
 • Usposabljanje: coaching igra – Puzle Arhetipi - Jezik Arhetipov ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Demonstracija
 • Vaje in supervizija, povratna informacija trenerjev

 

3. ARCHETYPES  ANIMA & ANIMUS 

POGLEJ VIDEO

 

Kaj se bo spremenilo v vas? Odkrili boste svoje sposobnosti tako moškega kot ženskega principa in njuno ustreznost pri delu. Učenje za prepoznavanje teh principov in dejanska uporaba teh lastnosti je za razvoj osebnosti posameznika zelo pomembna. Kajti razširili si boste lahko svoj repertoar odnosov z ljudmi v organizaciji. Vsi namreč imamo oba pola, umetnost pa je v ravnovesju in razumevanju pomembnosti uporabe obeh. Spoznali boste coaching orodje Anima&Animus, ki je odlično orodje pri upravljanju z konflikti, izgradnji odnosov, razumevanju ljudi in razvoju odnosov vseh vrst, tako osebno kot poslovno.

 • Jungovska teorija o spremembah
 • Moški princip v delovanju človeške psihe
 • Ženski princip v delovanju človeške psih
 • Vpliv ženskega in moškega principa na človeško psiho, na osebnost in vodenje
 • Anima in animus ter njun pomen za učinkovito upravljanje
 • Senca v človeški psihi, senca zaposlenega in senca podjetja
 • Razvoj razmišljanje izven okvirja in inovativnih procesov
 • Usposabljanje in coaching orodje: FM - Anima& animus ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Primeri in demonstracija
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

 

4. HERO QUEST

 

Spoznali boste Jungovo teorijo popotovanja junaka Hero Quest. Metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno doživetje. Spodbudili vas bomo, da primere iz svojega dejanskega delovnega okolja poskušate analizirati skozi jungovske koncepte, spremenite okvir težav in vzpostavite proces dela in tehnike za boljše učinkovito delo. Spoznali boste coaching orodje Hero Quest, orodje, ki je izjemno kadar govorimo o kariernem coachingu in delu s timi.

 • Jungova teorija Hero Quest
 • Razvojne faze popotovanja junaka
 • Karierni coaching in razvoj skozi HQ
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Usposabljanje ‒ Coaching igre: Hero Quest ©
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Primeri in demonstracija
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

5. 24 LEADERSHIP ARCHETYPES  

POGLEJ VIDEO

 

S prakticiranjem fascinantnega poglavja 24 arhetipov sloga vodenja boste dobili boljšo orientacijo za razumevanju svoje/klientove vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij. Učenje v tem modulu bo razširilo in opolnomočilo vaše vodstvene sposobnosti in njihovo prepoznavanje.

Spoznali boste coaching orodje 24 vodstvenih arhetipov, ki je orodje za razvoj vodstvenega stila in razvoj veščin vodenja, tako za posameznika kot tudi za razvoj timov. 

 • Arhetipi v delovanju
 • Štiri domene delovanja organizacije & posameznika
 • 24 arhetipskih slogov vodenja
 • Vodstveni arhetipi
 • Usposabljanje ‒ Coaching igra: 24 vodstvenih arhetipov ©
 • Razvijanje coaching kompetenc
 • Praksa: coach, klient, opazovalec
 • Demonstracija in praksa
 • Vaje
 • Povratna informacija na vašo prakso

 

SKUPINSKA SUPERVIZIJA IN DODATNA PRAKSA, INDIVIDUALNA POMOČ IN MENTORSTVO

Skupinsko coaching supervizijo izvaja coaching supervizor po ESIA.

 

6. INTEGRATE – TOOL BOOX in LIVE COACHING DAY VODI DR. AVI GOREN BAR IN JASNA KNEZ

 

Integracija vsega naučenega skozi popotovanje jungovskega coachinga. V tem modulu se bomo poglobili tudi v razumevanje jungovskega diagnostičnega orodja psihičnih preferenc MBTI (Meyers-Briggs). Razširili boste svoje iracionalno razmišljanje, svojo domišljijo in ustvarjalnost ter poglobili svojo čustveno inteligenco, da boste znali veliko bolje diagnosticirati ljudi/kliente.

Posvetili se bomo tudi analizi študij primerov in evalvaciji vašega coaching sloga z uporabo jungovskih konceptov sledi pa tudi liv coahcig dan – izpitni del vaših pridobljenih Coaching veščin.

 • Kam smo prišli – pregled vseh jungovskih orodij
 • Vaje in praksa: coach, klient, opazovalec
 • Zaključni esej in samorefleksija osebnega razvoja – jaz jungian coach
 • Zaključni izpit - osebna coaching predstavitev kot končna izpitna praksa (izvedba coachinga pod supervizijo)
 • Utemeljitev in uporaba osmih "tipov" jungovskih funkcij z uporabo diagnostičnega orodja Isabel Briggs Myers MBTI testa
 • MBTI skozi oči jungovskega coacha
 • Psihopomp
 • Povratna informacija
 • Zaključek in podelitev certifikatov

 

TRENERJI

Dr. Avi Goren-Bar - Academic director and Jungian Master Coach.  

 

Jasna Knez - Program director, is a Master Trainer, PCC-ICF, EMCC - EIA Senior, CPC,  Executive & Jungian Master Coach & supervisor, Coaching Mentor and trainer, Systemic Change and organizational constellator, Embodied approach facilitator from Slovenia.                                         

 

Andreja Anžur Černič -  CPC, Executive & Jungian Master Coach & Coaching Mentor and trainer, organizational constellator from Slovenia

 

Marko Knez - CPC, Jungian Master Coach / Coaching Mentor, and trainer Embodied approach facilitator from Slovenia

 

Nena Veber PCC- Facilitator and Jungian Coach from Slovenia

 

CERTIFIKACIJA

Po opravljenem programu Jungian Coaching šola, (192 trenerskih ur) udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat Jungian Coaching ACSTH z 99 units, ki ga podeljuje Jungian Coaching School in dr. Avi Goren-Bar in je akreditiran pri mednarodni zvezi coachev (International Coach Federation - ICF). 

Za pridobitev certifikata je zahtevana 90-odstotna udeležba (v kolikor kdaj manjkate, vam zagotovimo individualno nadomeščanje zamujenega) in uspešno opravljen zaključni izpit ter vse obveznosti iz programa. Program se izvaja v angleškem jeziku, zato je znanje angleščine pogoj za vpis.

 

Po programu je udeležencem na voljo, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov in posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov ter mentorski program za vse, ki vas zanima tudi, da bi pridobili tudi osebno certifikacijo pri ICF za ACC (assoccate certified coach) ali PCC (professional certified coach).

TERMINI 

TERMINI: Nova generacija začenja oktobra 2021

 

1. MODUL

15. - 17.10. 2021

2. MODUL

17. - 19.11. 2021

3. MODUL

17. - 19.12. 2021

4. MODUL

14. - 16. 1. 2022

5. MODU

11. - 13. 2. 2022

6. MODUL

22. - 24. 3. 2022

 

 

CENA & PLAČILNI POGOJI

 

POSEBNA UGODNOST

 1. Super Early Bird in ICW mednarodni teden coachinga ponuja 15% popust + JC karte Arhetipi (v slovenskem jeziku), za prijave in plačila prejeta do 15.8.2021. (3128,00€ + ddv)
 2. Early bird do 15.9.2021 ponuja 15% popust (3128,00e + ddv).   
 3. Redna cena programa za prijave po 15.9.2021 in plačilo v enem obroku prinaša 10% popust (3312,00€ + ddv)
 4. Redna cena programa za prijave po 15.9.2021 in plačilo v 6. obrokih je 3680,00€ + ddv.
 5. Alumni  AGB, PNG, ICF SLOVENIA CHAPTER  dodaten 5% popust. 
 6. Možno plačilo na 6 obrokov.

 

Za prijavo je obvezna spletna prijava. Program je možno obiskovati tudi on-line.

Upoštevali bomo vse smernice NIJZ v zvezi s problematiko Covid-19. Za vse je obvezen PCT pogoj, kot ga nalaga trenutna zahteva države.

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, art materiale, analizo, coaching supervizijo trenerjev in asistentov, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in mednarodn ICF certifikat ACSTH - Jungian Coach.

Po zaključku premete naziv Jungian Coach. 

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

 

Za več informacij o programu in prijavi nas lahko kontaktirate:

INFO@POVEJNAGLAS.SI

JASNA@POVEJNAGLAS.SI  +386 41 799 644  (Jasna Knez, vodja programa)

 

 

UTRINKI

 

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih