Certificirani program

JUNGIAN COACHING – MEDNARODNO CERTIFICIRAN IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

  

JUNGIAN COACHING ICF ACCREDITED TRAINING 2019 - SKUPINA POLNA

 ENGLISH VERSION DOWNLOAD - GROUP 2019 FULL /dates for 2020 coming soon

 

Vas mika, da bi nadgradili vaše coaching veščine in veščine vodenja, se morda s coachingom ukvarjali bolj profesionalno?

Če ste coach, interni coach ali svetovalec, vodja, HR strokovnjak, psiholog, se pri svojem delu ukvarjate z razvojem ljudMi … potem bo Jungian Coaching pravo odkritje za vas!

Da razvijete učinkovitejšo coaching kluturo v podjetju ali nadgradite svojo prakso dela na naprednejši nivo. Pridružite se nam na transformacijskem certifikacijskem izobraževanju za coache, akreditiranem s strani mednarodne zveze coachev (International Coach Federation, ICF) za (Continuing Coaching Education Training, CCE).

 

Podarite si izjemno izkušnjo rasti in transformacije svojih poslovnih in osebnih potencialov!

Jungian Coaching združuje bogata znanja v učinkovit izobraževalni program, ki vam zagotavlja izjemno rast na vašem osebnem in poslovnem področju, transformacijo vaših vodstvenih potencialov, razširitev vašega razumevanja vedenjskih vzorcev ter vašega coaching sloga na najvišji nivo.

Program Jungian Coaching je učenje novega "jezika", s katerim boste izboljšali svoj vodstveni/coaching slog, svojo sposobnost za analizo in reševanje ovir svojih zaposlenih in timov, mentorirancev, klientov na nov, kreativen, inovativen in predvsem učinkovit način.

 

Kaj boste z udeležbo v programu pridobili?

 

 • Pogum in izvirnost pri iskanju brezhibnih rešitev za vsako posamezno ali organizacijsko dilemo.
 • Videli in razumeli boste nevidne vsebine, ki aktivirajo ključne procese.
 • Uporaba arhetipov, razvoj simboličnega razmišljanja in igre kot učinkovitih coaching orodij.
 • Opolnomočenje z razumevanjem pojmov, ki pojasnjujejo vedenjski fenomen.
 • Nepozabne izkušnje in razumevanje moči uma in čustev. Razumevanje delovanja človeške psihe.
 • Diagnostična orodja za prepoznavanje slepih peg posameznika, in njihovo odpravljanje na učinkovit način. 
 • Edinstvene odgovore na aktualna vprašanja, kot so: učinkovito odločanje, upravljanje časa, doseganje ciljev, ocenjevanje, upravljanje stresa oz. boj proti izčrpanosti ter razvoj timske energije.
 • Edinstven praktikum in konkretna orodja, ki jih lahko takoj prenesete v svoje poslovno in zasebno življenje.
 • 4. konkretna JC(c) coaching orodja: Jezik arhetipov (področje odkrivanja močnih in senčnih plati posameznika,  blokad...), Anima&Animus (žensko moški princip) (orodje za upravljanje z odnosi), Hero Quest (orodje za karierni razvoj in napredovanja) in 24 Vodstvenih arhetipov (orodje za razvoj veščin vodenja).
 • Jungian Coaching je kombinacija visoko intelektualnega učenja z globokim čustvenim doživetjem in izrednim praktikum. Poleg tega, da daje nove spretnosti in tehnike, tudi ustvarja širše možnosti/pristope za trenerja, coacha, organizacijo. Coachu in organizaciji omogoča razumeti tretjo dimenzijo.
 • Mednarodni certifikat akreditiran pri International Coach Federation.
 • Program poteka v angleškem jeziku, udeležba je mednarodna.

 

 

 

VSEBINA IN DATUMI:
 

 

1. modul HOW TO START ‒ KAJ JE COACHING PROCES IN KAKO GA VODIMO
11., 12. in 13.1.2019 od 9 - 16
Poglobili se bomo v spoznavanje, učenje in razumevanje, kaj je coaching proces in zakaj je učinkovit. Spoznali bomo njegove koristi na bazi psihologije in kako ga prilagoditi poslovnemu kontekstu. Spoznali bomo model poslovnega coachinga z uporabo intermodalne metodologije po Jungovem pristopu. Prvi modul je namenjen razvoju osnovnih coaching kompetenc po ICF, ki jih bomo z vsakim modulom poglabljali in nadgrajevali. 

Učenje je izkustevno, in poteka na treh ravneh (Telo, čustva, um). Poglobili se bomo v razumevanje samega procesa, kako voditi coaching proces, vzpostavljanje zaupanja klient ‒ coach, katere so taktične komunikacije, na kaj biti pozoren in katere so pasti v samem procesu. Ključno pa je razumevanje, kaj je esenca samega coaching procesa. Sledi zaključevanje in evalvacija uspešnosti samega procesa. Posvetili se bomo tudi razumevanju etičnih načel in spoznavanju profesionalnih standardov v coachingu.

 • Kaj je coaching proces ‒ jungovski coaching proces.
 • Uporaba kreativnih pristopov v poslovnem coachingu.
 • Razvoj coaching kompetenc po ICF (International Coach Federation)
 • Intake oz. pristop h coachingu, pogodbeno razmerje.
 • Kako ocenimo razvojne in emocionalne potrebe klienta.
 • Določitev pravih ciljev coaching procesa.
 • Pomen neposrednih in taktičnih komunikacij in njihov vpliv na rezultate.
 • Aktivno poslušanje, opazovanje, spremljanje.
 • Povratna informacija, zaključevanje, evalvacija uspešnosti.
 • ICF etični kodeks za coache 
 • Moj coaching model - začnem razvijati...
 • Praksa: coach, klient, opazovalec (veliko praktičnih vaj in študij primerov).
 • Vaje.

 

 2. modul ACHIVE ‒ NOTRANJE GLEDALIŠČE
15., 16. in 17.2.2019, od 9.00 do 17.00.

Kaj boste dosegli v tem modulu? Spoznali boste nov jezik, novo profesionalno besedišče, ki vam bo omogočilo, da razumete mrtve točke v svojem/klientovem poklicnem vedenju. Veliko bolje boste razumeli svoje profesionalno okolje, prepoznali svoje slabše (prikrite) strani pri delu in odkrili celo "notranje gledališče" simbolov in slik, ki pojasnjuje vaše vsakodnevno delo. Učili se boste, kako delati s klienti, v kontekstu notranjega gledališča.  Spoznali boste praktično coaching orodje Jezik Arhetipov in diagnostično orodje Spoznam te, ki sta odlična pri delu s klienti/timi. 

Tretji dan vodi slovenski tim trenerjev in je namenjen poglobitvi razumevanja, vprašanjem, konkretnim praktičnim primerom in vajam coachinga ter superviziji dela s klienti.

 • Spoznavanje skozi jungovski pristop.
 • Razvoj iracionalnega razmišljanja in opazovanja v podjetjih in organizacijah: krog
  iracionalnega razmišljanja.
 • Prikaz jungovske intervencije za coaching ‒ usposabljanje.
 • Osnovni jungovski besednjak.
 • Vzporednica med človeško in organizacijsko psiho.
 • Štirje arhetipi na modelu SWOT.
 • Diagnostični vprašalnik Spoznam te
 • Usposabljanje: coaching igra – Puzle Arhetipi - Jezik Arhetipov. 
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

3. modul CHANGE ANIMA ANIMUS
19., 20., in 21.3.2019, od 9.00 do 17.00.

Kaj se bo spremenilo v vas? Odkrili boste svoje sposobnosti tako moškega kot ženskega principa in njuno ustreznost pri delu. Učenje za prepoznavanje teh principov in dejanska uporaba teh lastnosti je za razvoj osebnosti posameznika zelo pomembna. Kajti razširili si boste lahko svoj repertoar odnosov z ljudmi v organizaciji. Če ste ženska, boste izboljšali svojo sposobnost uporabe svojega ženskega kot tudi svojega moškega ("animus") principa. Če ste moški, boste razširili svoj potencial vpliva v odnosu do ljudi prek svojega ženskega principa ("Anima"). Oboji namreč imamo oba pola, umetnost pa je v ravnovesju in razumevanju pomembnosti uporabe obeh.

Spoznali boste coaching orodje Anima&Animus, ki je odlično orodje pri upravljanju z konflikti, izgradnji odnosov, razumevanju ljudi in razvoju odnosov vseh vrst, tako osebno kot poslovno.

Tretji dan vodi slovenski tim trenerjev in je namenjen poglobitvi razumevanja, vprašanjem, konkretnim praktičnim primerom in vajam coachinga ter superviziji dela s klienti.

 

 • Jungovska teorija o spremembah.
 • Vpliv ženskega in moškega principa na človeško psiho, na osebnost in vodenje. 
 • Anima in animus ter njun pomen za učinkovito upravljanje.
 • Senca v človeški psihi, senca zaposlenega in senca podjetja.
 • Pomen arhetipa »Trickster« v organizacijskih procesih in njihovo učinkovito upravljanje.
 • Razvoj razmišljanje izven okvirja in inovativnih procesov.
 • Usposabljanje in coaching orodje: FM - Anima&nimus.
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

4. modul GET ORIENTED – HERO QUEST
11., 12. in 13.4.2019 od 9.00 do 17.00.

Spoznali boste Jungovo teorijo popotovanja junaka Hero Quest. Metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno doživetje. Spodbudili vas bomo, da primere iz svojega dejanskega delovnega okolja poskušate analizirati skozi jungovske koncepte, spremenite okvir težav in vzpostavite proces dela in tehnike za boljše učinkovito delo.

Spoznali boste coaching orodje Hero Quest, orodje, ki je izjemno kadar govorimo o kariernem coachingu in delu s timi.

Tretji dan vodi slovenski tim trenerjev in je namenjen poglobitvi razumevanja, vprašanjem, konkretnim praktičnim primerom in vajam coachinga ter superviziji dela s klienti.

 • Jungova teorija Hero Quest.
 • Usposabljanje ‒ Coaching igre: Hero Quest.
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

5. modul GAIN – 24 ARCHETYPES 
11., 12. in 13.5.2019 od 9.00 do 17.00

S prakticiranjem fascinantnega poglavja 24 arhetipov sloga vodenja boste dobili boljšo orientacijo za razumevanju svoje/klientove vodstvenih sposobnosti, naravnih talentov, poklicne kariere, ciljev, ovir in vizij. Učenje v tem modulu bo razširilo in opolnomočilo vaše vodstvene sposobnosti in njihovo prepoznavanje.

Spoznali boste coaching orodje 24 vodstvenih arhetipov, ki je orodje za razvoj vodstvenega stila in razvoj veščin vodenja, tako za posameznika kot tudi za razvoj timov. 

Tretji dan vodi slovenski tim trenerjev in je namenjen poglobitvi razumevanja, vprašanjem, konkretnim praktičnim primerom in vajam coachinga ter superviziji dela s klienti.

 • Štiri domene delovanja organizacije.
 • 24 arhetipskih slogov vodenja.
 • Usposabljanje ‒ Coaching igra: karte 24 arhetipov slogov vodenja.
 • Praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Vaje.

 

6. modul INTEGRATE – TOOL BOOX
17., 18. in 19.6.2019 od 9.00 do 17.00.

Integracija vsega naučenega skozi popotovanje jungovskega coachinga. Naša učna metoda vključuje izkustveno učenje in zagotavlja visoko emocionalno vpetost/doživetje. V tem modulu se bomo poglobili tudi v razumevanje jungovskega diagnostičnega orodja psihičnih preferenc MBTI (Meyers-Briggs). Razširili boste svoje iracionalno razmišljanje, svojo domišljijo in ustvarjalnost ter poglobili svojo čustveno inteligenco, da boste znali veliko bolje diagnosticirati ljudi/kliente.

Posvetili se bomo tudi analizi študij primerov in evalvaciji vašega coaching sloga z uporabo jungovskih konceptov, ki ga boste pripravili s skupino.

 • Utemeljitev in uporaba osmih "tipov" jungovskih funkcij z uporabo diagnostičnega orodja Isabel Briggs Myers MBTI testa.
 • Kam smo prišli
 • Vaje in praksa: coach, klient, opazovalec.
 • Zaključni esej 
 • Zaključni izpit - osebna coaching predstavitev kot končna praksa.
 • Povratna informacija, certifikati.

 

TRENERJI

Dr. Avi Goren-Bar je klinični psiholog, zelo izkušen terapevt, gestalt terapevt, jungovski analitik in jungovski coach ter tudi nadzornik in supervizor za intermodalno ekspresivno terapijo in mojster za uporabo psihologije z uporabo ekspresivne umetnosti in psihodinamične terapije. Na podlagi svojih bogatih 40-letnih izkušenj je razvil visoko strukturirane mednarodno priznane programe, CEAT, Expressive Arts in Coaching in Jungian Coaching. Slednja sta akreditirana in potrjena tudi pri ICF (International Coach Federation). Dr. Goren-Bar v Izraelu in po svetu predava in usposablja na področju intermodalne ekspresivne umetnostne terapije in intermodalne ekspresivne tehnike v coachingu. Pri programu gostujejo tudi drugi strokovnjaki, ki nastopajo v podporni funkciji.

Slovenski tim trenerjev in asistentov: Jasna Knez (poslovni in jungovski coach, mentor, superizor) in Tine Papič (jungovski analitik in jungovski coach)

Slovenski tim asistentov:Andreja Anžur Černič (poslovni in jungovski coach) in Marko Knez (poslovni in jungovski coach).

 

CERTIFIKACIJA

Po opravljenem programu Jungian Coaching udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in certifikat o opravljenih 132 urah, ki ga podeljuje dr. Avi Goren-Bar in je akreditiran pri International Coach Federation (ICF), ki programu podeljuje 46,5 CCE enote (20 ur Core Competences in 26,5 ure Resource Development).

Za pridobitev certifikata je zahtevana 85-odstotna udeležba. Program se izvaja v angleškem jeziku, zato je znanje angleščine pogoj za vpis.

Če se v katerem terminu programa ne morete udeležiti, je možno zamujeno nadoknaditi v obliki individualnega srečanja ali v naslednji generaciji, možno je tudi nadomeščanje v Turčiji (vzporedni program). Po programu je udeležencem na voljo, da se pridružijo skupini za nadaljnji študij in supervizijo coaching procesov in posegov v organizacijsko svetovanje prek jungovskih pristopov.

 


CENA 

 • Cena programa je 2549,00 € + ddv.
 • Možno je plačilo v šestih obrokih, cena na obrok znaša 474,00 € + ddv.
 • Pri tretjem in pri več udeležencih vam priznamo 10 % popust.

 

Cena vključuje vse učne materiale, učne in didaktične pripomočke za učni proces, art materiale, analizo, supervizijo trenerjev in asistentov, srečanja za prakso in souporabo prostorov, pijačo med odmori in certifikacijo.

Po želji lahko za svojo uporabo kupite tudi izbrana coaching didaktična orodja. Le ta niso vključena v ceno kotizacije.

 

INFORMACIJE IN PRIJAVE

Za več informacij o programu in prijavi nas lahko kontaktirate:

jasna@povejnaglas.si  +386 41 799 644 (Jasna Knez, vodja programa)

 

VIDEO VSEBINE

 

Jungian Coaching Slovenia anima&animus module

YouTube

 

Jungian Coaching Program

YouTube

Jugnian Coaching Symbolism...

YouTube

PRIJAVA
Plačilo na obroke: DA NE
Zavezanec za DDV: DA NE
S prostovoljno potrditvijo udeležbe na izobraževalnem dogodku prejemnik potrjujem, da sem obveščen, da bo dogodek fotografiran ter se zavedam, da bom lahko na teh fotografijah zajet tudi sam kot obiskovalec tega dogodka. Hkrati soglašam, da lahko organizator dogodka hrani fotografije dogodka ter, da jih lahko uporabi za interne namene in za namene promocije dogodka.
Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih